• Gå til:
Arkiv & bibliotek

Det Kongelige Teaters Arkiv & Bibliotek (KTB) indsamler og bevarer materiale om teatrets forestillinger, kunstnere og drift, så det er tilgængeligt for forskere og andre interesserede.

Samlinger i KTB kan normalt kun benyttes på stedet i åbningstiden. Materialer fra samlingerne kan ikke hjemlånes og kan ikke overføres til andre biblioteker. Under særlige omstændigheder kan KTB's materialer dog benyttes på Det Kongelige Biblioteks læsesale på Slotsholmen.

Det Kongelige Teaters Arkiv & Bibliotek har eksisteret siden Komediehuset blev bygget på Kongens Nytorv i 1748. De første mange år var det tilknyttet regissørembedet og indeholdt først og fremmest de tekster, der anvendtes som rollehæfter, men også de sufflørbøger og protokoller, der hver dag blev ført over teatrets virksomhed.


I 1909 blev KTB en selvstændig afdeling i teatret, og dermed begyndte den store indsamling af materiale fra alle teatrets afdelinger. Arbejdet er siden blevet intensiveret, således at afdelingerne nu løbende afleverer deres materiale.Det er karakteristisk for KTB at alt materiale som forefindes er arbejdspapirer.

Det er ting, som har været anvendt i forbindelse med at få en forestilling på scenen, og det er notater og rapporter om det færdige resultat, som er nedskrevet, dels for at kunne vedligeholde forestillingen bedst muligt, dels for at kunne genskabe den.

Da Det Kongelige Teater altid har været enten en kongelig eller statslig institution eller i en kort periode underlagt byen København, har det aldrig haft skiftende teaterejere med ejendomsret over inventar, materiale og papirer. Derfor rummer KTB en enestående samling journaler, protokoller og andet forestillingsmateriale, som kan dokumentere teatrets virksomhed gennem 250 år. Det er en samling, der gør det muligt at belyse hver eneste af teatrets opsætninger, hvad enten det drejer sig om en Holberg-komedie i 1700-tallet eller en Rossini-opera, der blev taget af plakaten for en uge siden. Det er således en væsentlig del af den danske kulturarv.

 

Som statsinstitution har teatret afleveringspligt til Rigsarkivet af alle administrative og regnskabsmæssige bilag, der udgør et uvurderligt supplement til teatrets samlinger helt tilbage til ca. 1750. Endvidere er store dele af Det Kongelige Teaters ældre nodemateriale overdraget til Det Kongelige Biblioteks Musikafdeling, hvor det indgår som en del af den nationale hovedsamling af noder.

Nyere samling af teatrets noder opbevares i teatrets musikarkiv.

Kontakt

Det Kongelige Teaters Arkiv & Bibliotek

Gamle Scene, August Bournonvilles Passage 8, Postboks 2185, 1017 K
Forskningsbibliotekar mag. art.
Niels Peder Jørgensen npjo@kglteater.dk
Tlf. +45 33 69 39 50.
Åbningstid: Efter aftale

Samlinger

Teaterjournaler (1781-1982)

Teatrets dagbøger. Her indføres, hvad der er prøvet på og hvad der er spillet hver dag samt hvordan forestillingen er forløbet. Tillige indføres sygemeldinger, dubleringer, forestillingens modtagelse samt tildragelser på scenen, blandt publikum eller på teatret i det hele taget.

Regiprotokoller (1773-1984)

Indførelse af den enkelte forestilling under titel. Oplysninger om de medvirkende, spilledatoer, dekorationer, dragter, rekvisitter, belysning og specielle bemærkninger om scenegangen.

Maskinmesteroptegnelser/Sceneplaner (1782-1785 + 1824-)

Tekniske planer med dekorationsopstillinger og lyssætninger. Fra omkring 1900 også med indklæbede fotografier af hvert scenebillede. 

Kostume- og garderobeprotokoller (ca. 1800-1960)

Beskrivelse af hvert enkelt kostume og dets anvendelse i forskellige forestillinger, dels efter et nummersystem, dels efter kostumets karakter. Nyere kostumeoptegnelser findes i teatrets kostumeafdeling.

Inventarier (1800- og 1900-tallet)

Protokoller og skitsebøger over dekorationer, rekvisitter og møbler med tegninger eller fotografier samt fortegnelse over teatrets kunstsamling m.v.

Forestillingsmateriale (fra 1800-)

Kostumelister, tekniske tegninger, prøveprotokoller, rekvisitlister, censurer, manuskripter, nedskrivninger af balletters trin og scenegang samt brevsamling.

Sufflørbøger (fra ca. 1770-)

Sufflørens arbejdsbog med alle ændringer i teksten, markeringer af pauser, ind- og udgange, lydindslag m.m. Bøgerne gengiver nøjagtigt den talte tekst for hver enkelt forestilling.

Instruktørbøger (fra ca. 1870 - ca. 1950)

Optegnelser om arrangement, dekoration, skuespillernes aktion og placering, musikindslag, lys og lyd m.m. (Efter ca. 1950 er disse bøger iscenesætterens ejendom og afleveres derfor ikke længere til teatret)

Regissørbøger (fra ca. 1850)

Regissørens arbejdsbøger med oplysninger om scenegangen.

Ikonografisk materiale

Dekorations- og kostumeskitser

Arbejdsmodeller og -tegninger

Dekorationsfotografier (ca. 1900-1960)

Forestillingsfotografier (ca. 1880-)

Privatfotografier (ca. 1880-)

Andet billedmateriale vedr. Det Kongelige Teater

Dokumentarisk materiale

Plakater (1826-)

Forestillingsprogrammer (1903-) Se også søgbar database ved KB Pressemateriale (ca. 1877-) Andet trykt materiale vedr. Nationalscenens drift Dramatiske tekster og fagbøger Håndbøger og monografier   -   fra og med 1988 søgbare i Rex)

Skuespiltekster Libretti (operatekster)

Hegermann-Lindencrones Båndarkiv 

Samlingen omfatter Knud Hegermann-Lindencrones optagelser af primært Det Kongelige Teaters forestillinger og koncerter fra 1948 til 1990, i alt ca. 3000 bånd. Det er muligt at aflytte båndene på biblioteket efter forudgående aftale; men de kan ikke udlånes eller kopieres.

Litteratur om samlingerne Krogh, Torben: Det Kongelige Teaters Bibliotek (Det Kongelige Teaters program, dec. 1957).

Krogh, Torben: Det Kongelige Teaters Bibliotek (Drama och teater, red. Egil Törnqvist. Stockholm 1968).

Hallar, Marianne: Teaterarkivet (Teatermøbler - fra Det Kongelige Teaters møbelmagasin. Katalog for udstilling på Nationalmuseet 1986).Hallar, Marianne: The Royal Theatre Library and Archives (Nordic Theatre Studies. Yearbook for Theatre Research in Scandinavia 2/3. Copenhagen 1989). '

Links 

Det Danske Kunstindustrimuseums Bibliotek
Revymuseet
Dramatisk Bibliotek (Det Kongelige Bibliotek)
Det Kongelige Teaters programmer (Søgbar database ved Det Kongelige Bibliotek)
Den Kongelige Kobberstiksamling
Statens Museum for Kunst
Danmarks Kunstbibliotek
Rigsarkivet
Rigsarkivet Teatermuseet

Vælg dato