• Gå til:
Ledige stillinger

Ledige stillinger på Det Kongelige Teater opslås nedenfor.

Via menuen i højre side findes endvidere information om skolepraktik, elevuddannelser m.m.

Kapelkonkurrencer til Det Kongelige Kapel kan findes på denne side.

Korkonkurrence til Det Kongelige Operakor kan findes på denne side.

Uopfordrede ansøgninger

Da Det Kongelige Teater opslår ledige stillinger, benytter teatret sig som udgangspunkt ikke af uopfordrede ansøgninger. Hold i stedet for øje med siden her for eventuelle relevante stillinger.

Dramaturger søges til Skuespilafdelingen

Skuespilafdelingen søger 3 fuldtidsansatte dramaturger til det nye dramaturgiat. Arbejdet omfatter repertoireplanlægning, produktionsdramaturgi samt udvikling af nye projekter for afdelingen og Det Kongelige Teater som helhed.

Skuespilafdelingen producerer årligt ca. 11-12 forestillinger på Skuespilhusets tre scener samt på turné i hele landet foruden en lang række aktiviteter i og uden for Skuespilhuset. Dramaturgerne indgår i afdelingens daglige dramaturgiat, der i øvrigt består af skuespilchefen, - og i sin udvidede form - med medlemmer fra ind- og udland som udgør et kunstnerisk råd. Dramaturgerne skal desuden indgå i samarbejde med en række andre personalegrupper på teatret, herunder f.eks. producenterne.

Ansøgerne skal have uddannelse i/erfaring med dramaturgisk arbejde og med manuskript/projektudvikling. Desuden ønskes et indgående kendskab til klassikerne, ny dansk dramatik, og ansøgerne skal være orienteret om, hvad der foregår inden for det internationale teater. God skriftlig formuleringsevne, gode sprogkundskaber, engagement og samarbejdsevne og humor forudsættes. Erfaring med håndtering af rettigheder mm. vil være en fordel. Ansøgeren skal være parat til at påtage sig aften- og weekendarbejde.

Dramaturgerne refererer til skuespilchefen.

Arbejdssted: Skuespilhuset i København.

Tiltrædelse: 1. maj 2015.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant statslig overenskomst eller på individuelle vilkår.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingerne.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til skuespilchef Morten Kirkskov moki@kglteater.dk

Skriftlig ansøgning med CV sendes pr. mail til job.skuespil@kglteater.dk. Angiv ”Dramaturg” i emnefeltet. Ansøgningen skal være Det Kongelige Teater i hænde senest den 6. marts 2015 klokken 12. Din ansøgning kan betragtes som modtaget i teatrets systemer, når du har modtaget autosvar.

 

Fundraiser søges

Det Kongelige Teater er Nordens største kulturvirksomhed og opfører hvert år adskillige hundrede forestillinger inden for de fire kunstarter: opera, skuespil, ballet og koncerter. Herudover finder et stort antal af andre aktiviteter hvert år vej til teatrets 6 scener. Teatret er i en rivende udvikling og har høje ambitioner. Vi søger derfor en fundraiser til sponsorafdelingen, der kan være med til at sikre en bæredygtig realisering af de mange projekter, vi konstant har på tegnebrættet.

Sponsorafdelingen arbejder målrettet med gensidig innovativ og udviklingsorienteret tilknytning af sponsorer og samarbejdspartnere. Formålet er, at skabe værditilvækst, ny viden og nye metodikker hos begge parter i hvert enkelt sponsorsamarbejde. 

Dine arbejdsopgaver omfatter:

 • Videreudvikling af teatrets samlede grundlag for fundraising og sponsorsamarbejder.
 • Research og analyse af fonds- og sponsorlandskabet i ind- og udland.
 • Udarbejdelse af casebeskrivelser til fondsansøgninger og samarbejdsaftaler i tæt dialog med direktionen og projektansvarlige medarbejdere.
 • Systematisk indsamling af data og viden om eksisterende og potentielle fonde samt at sikre, at teatret er i stand til at bruge denne viden aktivt ift. at forny og udvikle sponsorområdet generelt.
 • Opfølgning på sendte ansøgninger, udbetalingsanmodninger, afrapportering til fonde, krediteringer på hjemmeside, i programmer o.l.
 • At arrangere og facilitere de to årlige møder i teatrets sponsornetværk.

Kvalifikationer:

Du har en relevant faglig uddannelse og har erfaring med kultursponsorater og fondsansøgninger. Du har blik for de gode historier, og er både vant og god til at skrive og i det hele taget formulere dig klart, præcist og medrivende såvel skriftligt som mundtligt.

Som person er du imødekommende, præsentabel, selvstændig, fleksibel og har lyst til udfordringer. Du er produktiv, idérig, kan overholde deadlines og formår at komme ned i detaljen uden at miste overblikket. Du er robust og resistent over for både travlhed og skiftende arbejdsopgaver, uden at der slækkes på omhu og præcision. Du skal trives med at arbejde et sted, hvor arbejdsdagen kan være uforudsigelig, og hvor tingene pludseligt kan gå stærkt. 

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er normeret til 30 timer pr. uge. Ansættelse og aflønning sker efter den relevante overenskomst.

Yderligere information:

Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sponsorchef Dorthe Paulli på telefon 25 51 77 80 eller via mail dopa@kglteater.dk

Ansøgning:

Ansøgning mærket ”Fundraiser” i emnefeltet sendes sammen med CV og evt. andre relevante dokumenter pr. e-mail til job.komm@kglteater.dk

Vi skal have din ansøgning senest den 6. marts kl. 07.00. Din ansøgning kan betragtes som modtaget i teatrets systemer, når du har modtaget et autosvar. 

Samtaler afholdes i uge 12 og 13 og stillingen ønskes besat med tiltrædelse snarest muligt, dog senest den 1. maj 2015. 

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingen. 

Produktionsleder til Scenografisk Afdeling søges

Scenografisk Afdeling søger en erfaren produktionsleder med stærke kompetencer i projektledelse og udførelse af scenografisk konstruktions- og tegningsrelateret materiale.

Scenografisk Afdeling behersker en række faglige discipliner, som tilsammen projekterer, udfører og implementerer scenografier til alle Det Kongelige Teaters scener. Den daglige og primære arbejdsplads er i Scenografisk Værksted på Refshaleøen.

Produktionslederen har ansvar for, at den enkelte forestillings scenografiske produktion projektledes i sin helhed fra skitseaflevering over teknisk aflevering til endelig overdragelse og ibrugtagning.

Det er produktionslederens ansvar at være den proaktive og drivende kraft på de produktioner, vedkommende har ansvaret for, samt at varetage både dokumentstruktur, planlægning og økonomi i forbindelse hermed.

Produktionslederen er derudover ansvarlig for relevant kommunikation til afdelingsledere og værksteder under produktionsprocessen, således at optimal planlægning af arbejdet på værkstederne sikres. Endvidere skal produktionslederen arbejde for en optimalt fungerende projektstyregruppe og medvirke til at motivere og engagere projektstyregruppens medlemmer i spændingsfeltet mellem kunst og teknik.

Der lægges vægt på gode kommunikative evner, forhandlingsevner, indlevende adfærd, engagement samt positiv dialogsøgende personlighed.

Du vil i det daglige referere til leder af tegnestuen Kira Snowman.

Det Kongelige Teaters Scenografiske Afdeling består af ca. 60 medarbejdere.

Arbejdsopgaver:

 • Synlig kontaktperson for forestillingerne fra start til slut – både internt i Scenografisk Afdeling og eksternt i forhold til styregruppen
 • At fungere som den primære kontakt mellem Scenografisk Værksted og scenografen
 • Udarbejdelse af skitse- og teknisk budget for den enkelte scenografiske opgave
 • Projektering, konstruktion og udarbejdelse af tegningsmateriale samt forestå og dokumentere afleveringsprocesser
 • Følge arbejdet med scenografien på scenen samt være til stede under væsentlige prøver
 • Udarbejde udbudsmateriale til ekstern produktion

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet ingeniør, konstruktør, arkitekt eller har tilsvarende kvalifikationer og arbejder rutineret i Officepakken og programmet AutoCad samt gerne kendskab til Inventor og Adobe-pakken.
 • Har dokumenteret erfaring med projekt- og økonomistyring
 • Har solid viden om og erfaring med teaterproduktion
 • Har lyst til masser af udfordringer og udvikling samt er selvstændig, opsøgende, serviceorienteret og har gode samarbejdsevner
 • Behersker engelsk i skrift og tale

Vi tilbyder:

 • Fast ansættelse i Det Kongelige Teaters Scenografiske Afdeling
 • Sundhedsordning
 • Mulighed for løbende kompetence udvikling og videreuddannelse
 • Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter individuel aftale.

Sådan søger du:

Stillingen søges elektronisk ved at maile til job.prod@kglteater.dk og skrive ”ansøgning produktionsleder” i emnefeltet. Din ansøgning kan betragtes som modtaget i teatrets systemer, når du har modtaget et autosvar.

Vedlæg kopi af cv, eksamensbeviser og eventuelle anbefalinger.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 10. marts 2015 kl. 12. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 12-13, således at du kan starte hos os senest 1. maj 2015.

Vil du vide mere? 

Kontakt leder af tegnestuen Kira Snowman på tlf. 25 51 79 64 eller chef for Scenografisk Afdeling Kim Fridbjørg på tlf. 25 51 75 02.

 

Koordinator søges til Turné- og gæstespilafdelingen

Turné- og gæstespilafdelingen søger en koordinator specifikt til turnéaktiviteter og redaktionelle opgaver i afdelingen. Du vil indgå i et team på 4 personer, som løser teatrets koordinerings- og driftsopgaver i forhold til indgående og udgående aktiviteter.

Det Kongelige Teaters turnéafdeling er en selvstændig afdeling og fungerer i praksis som en forlænget arm for alle de kunstneriske afdelinger i forhold til turnévirksomhed.

Afdelingen indgår kontrakter og står for den overordnede planlægning i forhold til alle støttefunktioner; herunder ansvar for de økonomiske dispositioner i forbindelse med eksekvering af alle teatrets turnéer.

I gennemsnit turnéer teatret med 14 produktioner pr. sæson, og planlægningen foregår typisk med en tidshorisont på 1-3 år alt efter projektets størrelse og relation til nye og eksisterende samarbejdsaftaler.

Strategisk lægges der fokus på denne del af teatrets aktiviteter i forhold til teatrets ambition om at nå hele Danmark.

Om jobbet

 • projektrelateret turnékoordinering og udvikling
 • tovholder for koordinering i krydsfeltet mellem turné og teatrets aktiviteter i forhold til læring og involvering
 • logistisk planlægning og eksekvering
 • ad hoc opgaver

Dit ansvarsområde vil også dække redaktionelle opgaver i forhold til udarbejdelse af gæstespilprogrammer; herunder rekvirering og redigering af tekster fra gæstende kompagnier, tekster til teatrets publikationer og hjemmeside, intranet, ajourføring af aktivitetskalender etc. i afdelingen.

Om dig

 • kunstnerisk interesseret med gode samarbejdsevner
 • tager initiativ og er god til at planlægge
 • udadvendt og imødekommende med systematiske evner
 • perfekt i dansk og engelsk i skrift og tale
 • kan bevare overblikket i pressede situationer

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en koordinatorstilling på 30 timer pr. uge -dog med mulighed for opgradering til fuldtid på sigt, hvis ansvars- og arbejdsområder udvikles.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til relevant statslig overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Turné- og gæstespilchef Annette Berner på anbe@kglteater.dk eller telefon 25 51 76 90.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingen.

Stillingen søges elektronisk på job.turne@kglteater.dk med ”ansøgning – Koordinator for turné” i emnefeltet senest den 5. marts 2015 kl. 12.00. Der indkaldes til samtaler i ugerne 11 og 12, og stillingen forventes besat senest 1. maj 2015.

Vælg dato