• Gå til:
Ledige stillinger

Ledige stillinger på Det Kongelige Teater opslås nedenfor.

Via menuen i højre side findes endvidere information om skolepraktik, elevuddannelser m.m.

Kapelkonkurrencer til Det Kongelige Kapel kan findes på denne side.

Korkonkurrence til Det Kongelige Operakor kan findes på denne side.

Uopfordrede ansøgninger

Da Det Kongelige Teater opslår ledige stillinger, benytter teatret sig som udgangspunkt ikke af uopfordrede ansøgninger. Hold i stedet for øje med siden her for eventuelle relevante stillinger.

Det Kongelige Teater søger skuespilchef

Stillingen som skuespilchef på Det Kongelige Teater opslås hermed ledig til besættelse efter nærmere aftale.

Skuespilchefen ansættes af teatrets bestyrelse og refererer til teaterchefen. Skuespilchefen er kunstnerisk chef på Det Kongelige Teater på linje med operachefen og balletmesteren, og er medlem af direktionen, hvor han eller hun har medansvar for hele teatrets virke.

Skuespilafdelingen har selvstændig budgetramme og omfatter skuespillerensemblet, Det Røde Rum, Eventministeriet, et dramaturgiat samt øvrige ansatte såsom regissører, producenter og administrativt personale. Skuespilafdelingens virksomhed omfatter forestillinger, turnéer og medvirken i outreach-aktiviteter.

Det Kongelige Teater er interesseret i at modtage ansøgninger fra en bred, også gerne international ansøgerkreds. Et indgående kendskab til det danske sprog og teatertradition er imidlertid en forudsætning for skuespilchefens virke.

Skuespilchefen skal:

 • Bevare og til stadighed udvikle skuespillet på Nationalscenen for derved at fastholde og udbygge dets centrale placering i dansk teaterliv
 • Sikre skuespillet en central placering med umiddelbar relevans for et moderne publikum, der har utallige andre valgmuligheder
 • Gennem sammensætning af repertoire og ved gæstespil- og turnévirksomhed at udvise fornemmelse for væsentlige internationale strømninger
 • I samarbejde med andre af teatrets afdelinger bidrage til at skuespilhuset er et levende og attraktivt sted for publikum og gæster også uden for forestillingstid.
 • Medvirke til skabelsen af nye værker og sceniske udtryksformer.
 • Pleje og udvikle både den klassiske og nutidige skuespiltradition.
 • Pleje og udvikle det kunstneriske personale.
 • Samarbejde med de øvrige kunstarter.
 • Have forståelse for ”solidarisk ledelse” og ”strategisk selvledelse”
 • Åbne teatret for et større og bredere publikum.
 • Overordnet styre et økonomisk-administrativt system på skuespillets område med henblik på at udnytte dets ressourcer optimalt.

Stillingen forudsættes besat som en åremålsansættelse.

Ansøgningen bedes mærket ”skuespilchef-ansøgning” og sendt til Chef for HR og Jura Mette Falther på mefa@kglteater.dk

således, at den er teatret i hænde senest onsdag den 1. oktober 2014 kl. 12.00.

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til teaterchef Morten Hesseldahl på telefon 24 24 16 69.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingen.

 

Leder af Paryk- og Maskørafdelingen søges

Det Kongelige Teater søger en leder af Paryk- og Maskørafdelingen for opera, ballet og skuespil med forventet tiltrædelse den 1. november 2014. 

Du vil have din daglige gang på alle teatrets scener, da der er afdelinger både på Gl. Scene, i Operaen og i Skuespilhuset.

Som leder af Paryk- og Maskørafdelingen er det vigtigt, at du har et godt kendskab til teaterverdenen og maskørfaget.

Det forventes, at du har ledelseserfaring samt evne og vilje til strategisk ledelse såvel som personaleledelse. Du skal have fokus på udvikling af medarbejderne og på dit arbejdsområde samt have flair for ressourcefordeling og –optimering.

Vi forventer tillige

 • At du har erfaring med budgettering og planlægning.
 • At du er flydende i dansk og har et grundlæggende kendskab til engelsk og tysk.
 • At du kan arbejde struktureret og har et godt overblik.
 • At du har gode samarbejdsevner og er god til at kommunikere.

Du skal være indstillet på fleksible arbejdstider, da der er en del aften- og weekendarbejde.

Løn og øvrige ansættelsesforhold efter relevant statslig overenskomst eller individuel aftale.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingen

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kostumechef Tine Sander på tlf. 25 51 78 06 eller via e-mail tisa@kglteater.dk

Stillingen søges elektronisk ved at maile til job.prod@kglteater.dk og skrive ”ansøgning til leder af maskør og paryk” i emnefeltet – senest søndag d. 21. september 2014 kl. 12.00. Din ansøgning kan betragtes som modtaget i teatrets systemer, når du har modtaget autosvar.

Repetitør/vokalcoach

Det Kongelige Teater, Operaafdelingen, søger en repetitør/vokalcoach fra den 1. januar 2015 eller efter aftale.

Beskrivelse af jobbet:

 • At spille klaver og aktivt coache solister individuelt og ved ensembleprøver.
 • At indstudere roller med sangerne og aktivt coache dem musikalsk, sprogligt og teknisk.
 • At spille recitativer på cembalo, hammerklaver eller piano under forestillinger.
 • At spille tasteinstrumenter i teatrets operaer og koncerter.
 • At akkompagnere opera- og orkestrale auditions. 
 • At spille tasteinstrumenter i forestillinger af blandet karakter. 

Vi forventer:

 • At du er en enestående pianist med prima vista-kundskaber på højt niveau og med særligt stort kendskab til repertoire af Wagner, Strauss og det 20. århundredes komponister.
 • Et allerede udviklet og omfattende operarepertoire med kendskab til vokale og instrumentale stilarter, teoretisk som praktisk.
 • Solid og mangeårig erfaring i at coache sangere musikalsk, sprogligt og teknisk i professionelle operahuse.
 • Kendskab til tysk, italiensk, fransk og engelsk.
 • Kan du dirigere arrangements- og musikalske prøver, er det et plus.

Vi tilbyder:

Fast ansættelse i et af Europas mest interessante operahuse. 

Løn- og ansættelsesforhold sker efter organisationsaftale for Det Kongelige Teaters repetitører samt fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og COII.

Audition afholdes den 19. oktober 2014.

Du er velkommen til at kontakte repetitør Leif Greibe på mobil 25 12 46 77, såfremt du har spørgsmål til stillingen.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingen.

Stillingen søges elektronisk ved at maile til job.opera@kglteater.dk og skrive ”Ansøgning til repetitør/vokalcoach” i emnefeltet - senest den 19. september 2014 kl.12. Din ansøgning kan betragtes som modtaget i teatrets systemer, når du har modtaget et autosvar. 

Vælg dato