• Gå til:
Organisation & økonomi

Her finder du oversigter over teatrets direktion og bestyrelse samt organisationsdiagram for teatrets hovedafdelinger. Du kan også finde økonomiske informationer, årsrapporter og virksomhedsregnskaber for Det Kongelige Teater.

Bestyrelse

Formand

Stine Bosse 

Andre medlemmer

Lars Seeberg - Direktør for see@art 
Michael Lunn - Forhenværende departementschef i Justitsministeriet 
Christian Have - Kreativ direktør i Have Kommunikation 
Ulla Tofte - Direktør i Golden Days
Pernille Erenbjerg - Koncernfinansdirektør i TDC A/S 
Grit Dirckinck-Holmfeld Westi - Violinist (medarbejderrepræsentant)
David Andreas Drachmann Laureng - Teatermaler (medarbejderrepræsentant)

Læs mere om bestyrelsen på Kulturministeriets hjemmeside

Direktion

Morten Hesseldahl - Teaterchef
Henrik Sten Petersen - Salgs- og Planlægningsdirektør
Marianne Petersen - Økonomidirektør
Emmet Feigenberg - Skuespilchef
Nikolaj Hübbe - Balletmester
Sven Müller - Operachef

Organisationsdiagram
Organisation
4-årsaftale

Aftale for Det Kongelige Teater i perioden 2012-2015.

Det Kongelige Teater er underlagt en række resultatkrav for perioden, hvilket kan læses i aftaleteksten på Kulturministeriets hjemmeside.

Disse mål og krav er udmøntet i en 3-årig rammeaftale med Kulturministeriet (PDF, 200KB)

Værdigrundlag

Det Kongelige Teaters mission, vision og værdigrundlag blev fastlagt i 2002, som resultat af et omfattende arbejde, der involverede alle teatrets ansatte. Hver enkelt medarbejder blev inddraget i arbejdet med at udtrykke teatrets værdigrundlag, som danner grundlaget for den kunstneriske og organisatoriske udvikling på teatret. I 2009 blev værdisættet justeret og opdateret med fire nye værdier og en ny mission/vision. Udgangspunktet for justeringen var behovet for at supplere teatrets oprindelige værdigrundlag med et mere udadvendt fokus med særligt sigte på den kunstneriske udvikling og målet om at sætte en høj international kunstnerisk standard for scenekunst.

Mission

Det Kongelige Teater er Danmarks Nationalscene, der skal bevæge, berige og forandre gennem scenekunst på højt internationalt niveau.

Vision

Det Kongelige Teater vil fortsat være ét samlet teater, hvor:

 • vi skaber rum for en stærk kunstnerisk udvikling og kunstarter med hver sin identitet
 • hver forestilling skal ville sit publikum noget
 • vi har viljen til at satse
 • vi vil være en arbejdsplads, der inspirerer til kreativitet, initiativ, handlekraft, ansvar og arbejdsglæde.

Værdier 

Mod, passion, stræben, generøsitet, indlevelse, dialog, engageret fællesskab, respekt og faglig stolthed.

Det Kongelige Teaters ledere og medarbejdere har i tæt samspil sat ord på værdierne. De kendetegner samarbejdet på teatret, når vi præsterer allerbedst.

Mod: Er den værdi, der sætter teatrets medarbejdere i stand til at opnå resultater, vi ikke troede muligt. Vi ønsker medarbejdere, der stiler mod det ypperste og som har modet til at satse og tænke nyt. 

Passion: Det Kongelige Teaters medarbejdere er dedikerede til den opgave, de varetager. Vi er drevet af stort engagement, indlevelse og brænder for at opnå det optimale hver gang.

 

Stræben: Vi stræber efter at skabe unik scenekunst. Vi vil være en arbejdsplads, hvor kreativitet, initiativ og handlekraft sættes i centrum. Det er i vores stræben, at vi udvikler os.

Generøsitet: Det Kongelige Teater ønsker at være generøs over for sit publikum med den kunst, vi opfører og de præstationer vi skaber. Det gælder ikke kun vores egne scener, men også på turnéforestillinger. Vi ønsker generøsitet overfor hinanden, hvor vi i et frugtbart gensidigt samspil mellem faggrupperne giver af os selv og tager imod.

Indlevelse på og bag scenen er en forudsætning for, at publikum kan leve sig ind i forestillingen og få en stor kunstnerisk oplevelse, således at forestillingen gør en forskel. Internt er indlevelse i hinandens hverdag og opgaver en forudsætning for at kunne skabe den samhørighed og forståelse for hinanden, som udgør teatrets helt særlige sjæl.

Dialog er afgørende for at skabe en god og tillidsfuld kontakt mellem publikum og teatrets personale.

Vi påtager os ansvaret for og har modet til at føre en ærlig, åben og lydhør dialog. Gennem dialog opnår alle involverede i en forestilling den bedst mulige forståelse for den kunstneriske sammenhæng, som netop deres arbejde indgår i.

Vores engagerede fællesskab skaber et fællesskab med publikum og et engagement, der smitter. Det er medvirkende til at alt går op i en højere enhed og giver store kunstneriske oplevelser, fordi et engageret hold yder en bedre indsats.

Respekten for publikum er mærkbar og med til at hele mødet med Det Kongelige Teater bliver en god oplevelse. Vi præsterer det bedste vi kan, og brænder for det vi laver med forståelse og respekt for hinanden og for helheden for teatret.

Vores faglige stolthed er kilden til, at vi til stadighed stræber efter den ypperste kunstneriske kvalitet, hvorved publikum får enestående oplevelser. Vi demonstrerer dygtighed i alle præstationer og prioriterer vores medarbejderes fortsatte udvikling.

 

Medarbejder- og Lederudvikling på Det Kgl. Teater

Med udgangspunkt i teatrets værdigrundlag er der iværksat et omfattende leder- og medarbejderudviklingsprogram. Begge programmer er bygget op omkring teatrets værdisæt samt de 8 strategiske kompetencer, som teatret har valgt til at udgøre grundstammen i den fortsatte organisationsudvikling. Endvidere er formålet med disse tiltag at styrke de ledelses- og samarbejdskompetencer og den adfærd, teatret ønsker og har brug for i de kommende år.

Det Kgl. Teater arbejder fremadrettet med at implementere teatrets værdigrundlag og de 8 strategiske kompetencer i hele organisationen, bl.a. gennem kompetenceløft på tværs af afdelinger, gennem strategiske uddannelsesforløb og ved hjælp af individuel, behovsorienteret leder- og medarbejderuddannelse.

De 8 strategiske kompetencer

 • Mening. At skabe engagement.
 • Retning. At skabe resultater.
 • Mental fleksibilitet. At være forandringsparat.
 • Følelsesmæssig intelligens. At skabe balance.
 • Påvirkning. At skabe respektfuld kommunikation.
 • Empowerment. At tage og at få indflydelse.
 • Samarbejde. At skabe synergi.
 • Helhedstænkning. At tænke i helheder.

For yderligere information om det Kongelige Teaters værdigrundlag og medarbejder- og lederudviklingsprogrammer kontakt venligst Chef for HR og Jura Mette Falther, mefa@kglteater.dk.

Vælg dato