• Gå til:
Det Kongelige Teaters sponsorer

Det Kongelige Teater har som mål at være en kvalificeret og inspirerende samarbejdspartner for erhvervslivet og fortsat sætte dagsordenen for udviklingen af sponsorsamarbejder.


Hovedsponsorer

Nykredit logo   Bikubenfonden   Hempel logo 
OJD logo  

Den Danske Forskningsfond

  Det Obelske Familiefond 


Sponsorer

Lundbeck logo   Danske Bank logo
  Hempel Fonden 
Rosendahl


   Schneider Electric logo   Scandinavian Tobacco Group logo 
Rosendahls- Schultz Grafisk logo   Østjysk vinforsyning
  Lauritzenfonden 
Beckett Fonden   Knud Højgaards Fond
  Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 

Republic of Fritz Hansen
 
   


Mediesponsor

Clear Channel logo
 
   
Nykredit

Nykredit er en af Danmarks førende finansielle koncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til ejendomsmæglervirksomhed. Nykredit er Danmarks største realkreditudbyder og en af de største private obligationsudstedere i Europa. Nykredit er med udgangspunkt i finansiering af fast ejendom en vigtig aktør i sikring og videreudvikling af et velfungerende kapitalmarked til gavn for den enkelte og samfundet.

Nykredits sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater: 

Nykredit har siden 1997 samarbejdet med Det Kongelige Teater. Gennem tiden har samarbejdet skiftet karakter og er gået fra en traditionel sponsorkontrakt til nu at være tættere på et egentligt partnerskab.

Nykredits engagement med Det Kongelige Teater favner bredt, men har et særligt afsæt i operakunsten med de åbne operakoncerter og forestillingssponsorater på Rigoletto, AIDA, Turandot og Tosca, som de mest markante begivenheder.

Det er Nykredits opfattelse, at Det Kongelige Teaters image og værdier i vid udstrækning matcher Nykredits ambitioner, og der er ingen tvivl om at teateret udgør en enestående mulighed for at møde sine kunder, forretningsforbindelser og medarbejdere i et neutralt, men enestående miljø.

Nykredits vurderingskriterier i valget af sponsorater er, at de skal være medvirkende til at: 

  • Styrke Nykredits position, image og relationer. 
  • Skabe win-win situationer - merværdi for sponsoreret institution og Nykredit. 
  • Bidrage til opfattelsen af Nykredit som en socialt ansvarlig og engageret virksomhed. 
  • Være motiverende og værdiskabende for Nykredits medarbejdere.

Sammen med Det Kongelige Teater, og ved brug af teaterets spændende faciliteter og det aktuelle kunstneriske program, tilrettelægger vi arrangementer for vores erhvervspartnere, kunder og medarbejdere. Samtidig er Nykredit stolte over, at være med til at støtte en af Danmarks store kulturinstitutioner.

 

Nykredit logo

Bikubenfonden

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål. Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag og helt konkret i Sparekassen Bikuben, som blev oprettet i 1857.

Den røde tråd i Bikubenfondens væld af aktiviteter er ambitionen om at fremme indsigt og udsyn i samfundet via støtte og udvikling af projekter af høj kvalitet og varig værdi for det danske samfund.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder scenekunstens prisuddeling Årets Reumert, som fonden har uddelt siden 1998.

Samarbejdet mellem Det Kongelige Teater og Bikubenfonden

Gennem mange år har Bikubenfonden og Det Kongelige Teater haft et berigende og visionært samarbejde. Nytænkning og internationalisering er omdrejningspunktet for fondens støtte.

Bikubenfonden anerkender Det Kongelige Teaters etablerede rammer, erfaring og professionalisme som platform for at udforske, udfordre og udvikle scenekunsten.

Hensigten med samarbejdet er at give Det Kongelige Teater et kunstnerisk frirum til at eksperimentere med udtryksformer og eksterne samarbejder på tværs af institutioner og internationalt samt at udfordre rammerne for henholdsvis ballettens og skuespillets udfoldelsesmuligheder.

Bikubenfondens støtte går specifikt til Eventministeriet, Corpus samt skuespilafdelingens internationaliseringsprojekter. 

 

Bikubenfonden

Hempel

Hempel er førende indenfor udvikling og produktion af malingsløsninger og ejes af Hempel Fonden, der støtter kulturelle, humanitære, videnskabelige og kunstneriske formål rundt om i verden.

One Hempel – One Ambition

Hempel er en af verdens førende leverandører af malingsløsninger til markedssegmenterne Bygningsmaling, Industri, Marine, Container og Yacht. Virksomheden blev grundlagt i 1915 i København og er i dag repræsenteret i over 80 lande på fem kontinenter. Vi har fokus på forskning og udvikling, avancerede produktionsteknikker og giver professionelle råd om overfladebehandling. Overalt i verden bidrager vi til, at kundernes investeringer forbliver sikre og smukke i længere tid. Malingsbranchen vokser – det gør vi også. Vores ambition er at styrke og udvide vores forretning, så vi kan fortsætte med at levere de mest effektive malingsløsninger til vores kunder. Hempel Gruppen ejes af JC Hempel Fonden, der støtter kulturelle, humanitære, videnskabelige, kunstneriske og andre velgørende formål rundt om i verden.

Hempel og Det Kongelige Teater

Hempel A/S og Hempel Fonden er stolte over at være hovedsponsor for Det Kongelige Teater. Denne internationalt anerkendte koncern holder Danmarks rige kulturarv i live, og ligesom Hempel giver Det Kongelige Teater næring til et kreativt miljø med engagerede og innovative medarbejdere. Hempels sponsorat af Det Kongelige Teater gør alle vores medarbejdere stolte, og vi håber, at teatrets fantasirige ånd også er en inspiration for vores kunder.

 

Hempel logo

Annie & Otto Johs. Detlefs' fonde

Annie & Otto Johs. Detlefs' fonde er en række fonde stiftet af ægteparret Annie og Otto Johs. Detlefs.

 

OJD logo

Den Danske Forskningsfond

Den Danske Forskningsfond er hovedsponsor for Den Kongelige Opera.

 
Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefond er en erhvervsdrivende fond, som yder støtte inden for tre hovedområder: Kunst og kultur, uddannelse og forskning samt sociale formål og sundhed. Med visionen om ”en kvalificeret, helhjertet indsats for fremtiden” ønsker fondet at støtte og samarbejde om fremadrettede og bæredygtige initiativer i det danske samfund. Det Obelske Familiefond uddeler 150 mio. kr. om året. 

Det Obelske Familiefond og Det Kongelige Teater

På kulturområdet er Det Obelske Familiefond optaget af, at kunst- og kulturoplevelser kommer får geografisk og publikumsmæssig bredde uden at miste integritet og skabe modsætningsforhold mellem den folkelige appel og den professionelle kvalitet. Det er en nødvendig, men også krævende og modig opgave, og derfor støtter fondet nytænkende og gennemarbejdede initiativer, som søger at skabe løsninger på kulturinstitutionernes udfordringer med nye målgrupper – både til gavn for den enkelte institution og for andre. Og naturligvis til glæde for publikum. 

Det Obelske Familiefond støtter Det Kongelige Teaters outreach-program.

 

Det Obelske Familiefond

Danske Bank

Danske Bank er en del af Danske Bank Koncernen, som er markedsleder inden for den finansielle sektor i Danmark og er et af de absolut betydende finanshuse i Norden.

Danske Bank betjener sine kunder gennem et filialnet på mere end ca. 300 filialer og 9 finanscentre rundt om i landet. Ydermere tilbyder vi gennem egne og koncernens produkter services inden for bl.a. forsikring, finansiering, kapitalforvaltning og investering. Koncernen beskæftiger på verdensplan ca. 19.000 medarbejdere.

Danske Banks sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater

Danske Bank ønsker at være med til at sikre, at den danske scene kan forsætte med at gøre, hvad den er bedst til. Nemlig at skabe begavede, provokerende, underholdende og smukke forestillinger, der er med til at give publikum i særdeleshed og dansk kultur i almindelighed en ekstra dimension.

Vi ønsker også at være med til at nedbryde forestillingen om, at kultur og erhverv er to forskellige verdner. For os er kunstens og kulturens egenskaber nemlig vigtige inspirationskilder. Dens iderigdom, kreativitet og historier er nemlig med til at aktivere de store samfundsmæssige potentialer, som et tættere samspil mellem kultur- og erhvervslivet rummer. 

Forhåbentlig og formentlig er vores sponsorat med til at gøre os alle sammen lidt rigere. For det er netop i mødet med den levende kultur, vi får de ekstra oplevelser. Dem, der gør livet lidt mere spændende og giver os lidt flere nuancer.

 

Danske Bank logo

Hempel Fonden

Hempel Fonden støtter kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige, kunstneriske og andre almennyttige formål.

 

Hempel Fonden

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Knud og Dagny Gad Andresens Fond er en privat familiefond, der støtter opgaver af kulturel, social og sundhedsmæssig art.

 

Beckett Fonden
Knud Højgaards Fond
Lauritzenfonden
Lundbeck

H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske sygdomme; depression, skizofreni, Alzheimers, Parkinsons, søvnproblemer og stroke.

Lundbeck og Det Kongelige Teater

Lundbeck vil, som en dansk funderet international virksomhed med hovedsæde i Danmark, bidrage til den danske kultur og det danske kulturliv. Det Kongelige Teater udviser i sit virke en stræben efter perfektionisme, som vi finder kan være til inspiration og motivation for vore medarbejdere. Lundbecks sponsorat af Det Kongelige Teater giver endvidere mulighed for at tilbyde medarbejderne teaterbilletter som et supplement til Lundbecks øvrige personalegoder.

 

Lundbeck logo

Rosendahl

Rosendahl A/S er en danskejet designvirksomhed, der profilerer og værner om dansk design. Vi samarbejder med nogle af Danmarks førende designere og står bag funktionelle designs, der gør hverdagen både smukkere og nemmere. Fra mundblæst glas og unikadesign, over nytænkende tilbehør til bordet og professionelt værktøj til køkkenet. 

Høj integritet og respekt for design og kvalitet er nøgleord i vores daglige arbejde og bestræbelse på hele tiden at leve op til – men allerhelst overgå – omverdenens forventninger til vores produkter og den kvalitet, vi er kendt for. Vi er stolte af at være med til at præge den danske designtradition og billedet i hjemmene verden over. 

Rosendahls sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater 

Som dansk designvirksomhed med æstetik, funktionalitet og kvalitet i højsædet er vi glade for at være sponsor og samarbejdspartner for Det Kongelige Teater. At Skuespilhuset vender blikket ud ad og tager foyer og udendørsareal i brug i ønsket om at skabe et hus for alle – både teatergæster og forbipasserende – ser vi som kærkommen nytænkning. Som virksomhed støtter vi kulturelle formål og interesser. Vi ønsker at være med til at styrke ikke blot kulturen, men også livet omkring kulturen. Derfor er vi stolte af at levere Rosendahls Grand Cru produkter til Skuespilhusets restaurant og foyer og dermed være med til at sætte dansk design på menukortet, når de smukke omgivelser besøges og nydes i Skuespilhusets storslåede domicil.

 

Rosendahl

Rosendahls - Schultz Grafisk

Rosendahls - Schultz Grafisk er et af Danmarks førende grafiske kommunikationshuse. 130 entusiastiske medarbejdere brænder for at servicere dig med en usædvanlig bred vifte af grafiske kommunikations- og publiceringsydelser - fra den indledende rådgivning om bl.a. kommunikation og design over grafisk produktion, digitale printløsninger, elektronisk publicering til lager-/pakke-/distributionsløsninger, der effektivt og i højt kvalitetsniveau kan løse dine kommunikationsbehov. 

Rosendahls - Schultz Grafisk sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater

Gennem vores samarbejde med Det Kongelige Teater har vi valgt at gøre en positiv indsats for dansk kultur, som ind i mellem har haft hårde tider. Vores sponsorpolitik er samtidig et udtryk for, at vi har valgt at samarbejde med en institution, der ligesom Rosendahls - Schultz Grafisk, har en lang og spændende historie med væsentlig betydning for det danske samfund.

 

Rosendahls- Schultz Grafisk logo

Scandinavian Tobacco Group

Scandinavian Tobacco Group er en danskejet, international virksomhed, der først og fremmest er identisk med salg og produktion af tobaksvarer som cigaretter, cigarer, røgtobak og snus. Scandinavian Tobacco Group består af en række selskaber med i alt over 12.000 medarbejdere. Tobakken udgør kernen i Scandinavian Tobacco Group, men virksomheden omfatter også den store dagligvaregrossist Dagrofa, ligesom Scandinavian Tobacco Group har en væsentlig ejerandel af Tivoli. 

Scandinavian Tobacco Groups samarbejde med Det Kongelige Teater

Scandinavian Tobacco Group har et mangeårigt sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater, fordi vi gerne vil leve op til det danske samfunds forventninger om, at vi som en betydende og stor virksomhed yder et økonomisk bidrag til den seriøse, danske kultur.

 

Scandinavian Tobacco Group logo

Schneider Electric

Schneider Electric er en af verdens førende producenter og leverandører af udstyr og komponenter til el-distribution og industriel automatisering. Koncernen beskæftiger ca. 92.000 ansatte i 130 lande. Produktprogrammet omfatter bl.a. transformere, el-tavler, kabelskinner, overvågnings- og sikkerhedsudstyr, kontakter mv., som indgår i bygninger og i maskiner. 

Schneider Electric er en innovativ, teknologi- og designdrevet virksomhed, som leverer elektrisk udstyr og komponenter - fra store, komplicerede komponenter til den mindste stikkontakt til bl.a. huse, offentlige anlæg og kraftværker med fokus på funktionalitet og sikkerhed. Schneider Electric har sit nordisk-baltiske hovedkontor i Ballerup. Kunderne i Danmark betjenes af datterselskaberne Schneider Electric Danmark og Lauritz Knudsen.

Schneider Electric's sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater

Schneider Electric har på verdensplan tradition for at støtte kulturelle institutioner og begivenheder. Det er derfor naturligt for os at indgå et samarbejde med én af de bærende kulturinstitutioner i Danmark og drage fordel af stærke brand som Det Kongelige Teater har såvel nationalt som internationalt.

Vi lægger vægt på, at vi med dette sponsorat - udover brandingværdien - kan tilbyde vores kunder, samarbejdspartnerne og medarbejdere nogle unikke kulturelle oplevelser, som de ellers ikke ville få mulighed for at deltage i.

 

Schneider Electric logo

Østjysk vinforsyning
Clear Channel

Clear Channel Communications Inc. er repræsenteret i 66 lande som verdens største udbyder af kommerciel radio, outdoor og entertainment. Derudover ejer virksomheden 37 TV-selskaber. Herhjemme er Clear Channel Danmark A/S markedsleder og en af Danmarks hurtigst voksende virksomheder med nu 170 medarbejdere og en omsætning på knap 250 mio. kr. 

Vi er repræsenteret inden for alle former for outdoor/in-store medier: Busreklamer, billboards i trafikken, buslæskærme i over 45 kommuner, metro projicering, stilladsreklame, alle former for medier på Banedanmarks og DSB's arealer samt In-store koncepter med bl.a. in-store TV, centerplakater og kundevognsreklame ved/i de største og mest trafikerede indkøbscentre samt ved/i Dansk Supermarkeds og COOP Danmarks butikker.

Clear Channels sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater

Clear Channel Danmark A/S har en lang tradition for at støtte kulturelle og velgørende institutioner, og valget af Det Kongelige Teater, som er en vigtig og bærende kulturinstitution i Danmark, falder os derfor helt naturligt. Vi indgik samarbejdet i 2005 og har siden haft mange spændende oplevelser både på teatret og i operaen.

 

Clear Channel logo

Vælg dato