• Gå til:
Særlige behov

På alle scener er det muligt at låne barnesæder så mindre børn kan få godt udsyn til scenen. Barnesæder kan rekvireres hos kontrollørerne.

Nedenfor finder du information om adgangsforhold og handicapfaciliteter på alle Det Kongelige Teaters scener.

Gamle Scene

Adgangsforhold

Adgang fra Kongens Nytorv kan ske via kørestolsrampe på venstre side af indgangsdørene. Både den ydre og den indre indgangsdør helt til venstre, åbnes automatisk ved tryk på knap. 

Elevator

Der er elevator i venstre side (kongesiden), som kører til Parket, Balkon, 1. etage tv., og 2. etage, men ikke til galleriet og 1. etage th. (på 1. etage er der ikke niveaufri adgang til modsatte side). Kørestolspladserne er placeret på Parket i venstre side, række 16 og 17. 

 

Kørestolspladser 

På Gamle Scene er der reserveret to faste kørestolspladser. De kan bestilles via Det Kongelige Teaters Billetcenter på tlf. 33 69 69 69 – senest en uge før forestillingen.

Indehavere af et officielt ledsagerkort, udstedt af Danske Handicaporganisationer eller Dansk Blindesamfund, tilbydes en gratis ledsagerbillet. Ledsagerkortet skal forevises ved billetkøb.

Gangbesværede, som kan benytte almindelige publikumspladser, kan ved henvendelse på Servicekontoret låne en kørestol til brug før forestillingen og i evt. pauser. 

 

Toiletforhold

Der forefindes handicaptoilet i sidegangen til venstre.

Blinde

Teatret råder over en braille-maskine, der udlånes ved henvendelse på Servicekontoret, i forsalen til venstre for indgangspartiet.

Hørehæmmede

Der findes teleslynge på Gamle Scene.

Bemærk! Pga. tekniske problemer er der i øjeblikket ikke teleslynge på følgende rækker på Parket: A, B, C, D, 1, 2, 3 samt 11-17.

Operaen Store Scene

Adgangsforhold

Der er niveaufri adgang via alle indgange.

Elevator

Der er elevatorer i begge sider, som kører til alle etager.

 

Kørestolspladser

På Operaens Store Scene er der reserveret fire faste kørestolspladser, som kan bestilles via Det Kongelige Teaters Billetcenter på tlf. 33 69 69 69 – senest en uge før forestillingen.

Efter behov kan der etableres yderligere 14-18 kørestolspladser. Disse konvertible pladser bliver solgt som alle andre sæder i salen efter ’først til mølle’-princippet. Det vil sige, at de både kan sælges til kørestole og til almindelig brug, og de bør derfor reserveres i god tid.

Indehavere af et officielt ledsagerkort, udstedt af Danske Handicaporganisationer eller Dansk Blindesamfund, tilbydes en gratis ledsagerbillet. Ledsagerkortet skal forevises ved billetkøb.

Gangbesværede, som kan benytte almindelige publikumspladser, kan ved henvendelse på Servicekontoret låne en kørestol til brug før forestillingen og i evt. pauser.

 

Toiletforhold

Der er handicaptoiletter på alle balkoner og i underetagen, hvortil der er adgang via elevator.

Hørehæmmede

Der findes teleslynge på Operaens Store Scene.

Operaen Takkelloftet

Adgangsforhold

Der er niveaufri adgang via Takkelloftets hovedindgang (der ligger modsat vandet, på bygningens bagside). Der findes en indendørs handicaplift til 1. etage. 

 

Kørestolspladser

Der etableres kørestolspladser efter behov. 

Indehavere af et officielt ledsagerkort, udstedt af Danske Handicaporganisationer eller Dansk Blindesamfund, tilbydes en gratis ledsagerbillet. Ledsagerkortet skal forevises ved billetkøb. 

Gangbesværede, som kan benytte almindelige publikumspladser, kan ved henvendelse på Servicekontoret låne en kørestol til brug før forestillingen og i evt. pauser.

 

Toiletforhold

Der findes handicaptoiletter på samme etage som Takkelloftets foyer.

Hørehæmmede

På grund af scenerummets varierende opbygning er det desværre ikke muligt at tilbyde teleslynge på Takkelloftet.

Skuespilhuset Store Scene

Adgangsforhold

Der er niveaufri adgang via Skuespilhusets foyer til parterre.

Elevator

Elevatoren ved garderoben midt i foyeren, kører til 1. balkon. Bemærk! Der er ikke adgang med elevator til 2. balkon

Handicap parkering

Der er to handicappladser for enden af Sankt Annæ Plads, tæt ved Skuespilhuset.

 

Kørestolspladser

På Skuespilhusets Store Scene er der reserveret to faste kørestolspladser, som kan bestilles via Det Kongelige Teaters Billetcenter på tlf. 33 69 69 69 – senest en uge før forestillingen.

Efter behov kan der etableres yderligere kørestolspladser. Disse konvertible pladser bliver solgt som alle andre sæder i salen efter ’først til mølle’-princippet. Det vil sige, at de både kan sælges til kørestole og til almindelig brug, og derfor bør reserveres i god tid.

Indehavere af et officielt ledsagerkort, udstedt af Danske Handicaporganisationer eller Dansk Blindesamfund, tilbydes en gratis ledsagerbillet. Ledsagerkortet skal forevises ved billetkøb.

Gangbesværede, som kan benytte almindelige publikumspladser, kan ved henvendelse på Servicekontoret låne en kørestol til brug før forestillingen og i evt. pauser.

 

Toiletforhold

Der er handicaptoiletter i foyeren.

Hørehæmmede

Der er teleslynge på Skuespilhusets Store Scene.

NB! På grund af tekniske vanskeligheder er der i øjeblikket ikke teleslyngedækning på 2. balkon.

Skuespilhuset Lille Scene

Adgangsforhold

Der er niveaufri adgang til salen via Skuespilhusets foyer. 

Handicap parkering 

Der er to handicappladser for enden af Sankt Annæ Plads, tæt ved Skuespilhuset.

 

Kørestolspladser

På Skuespilhusets Lille Scene er der reserveret to faste kørestolspladser, som kan bestilles via Det Kongelige Teaters Billetcenter på tlf. 33 69 69 69 – senest en uge før forestillingen.

Efter behov kan der etableres yderligere kørestolspladser. Disse konvertible pladser bliver solgt som alle andre sæder i salen efter ’først til mølle’-princippet. Det vil sige, at de både kan sælges til kørestole og til almindelig brug, og derfor bør reserveres i god tid.

Indehavere af et officielt ledsagerkort, udstedt af Danske Handicaporganisationer eller Dansk Blindesamfund, tilbydes en gratis ledsagerbillet. Ledsagerkortet skal forevises ved billetkøb.

Gangbesværede, som kan benytte almindelige publikumspladser, kan ved henvendelse på Servicekontoret låne en kørestol til brug før forestillingen og i evt. pauser.

 

Toiletforhold

Der er handicaptoiletter i foyeren.

Hørehæmmede

På grund af scenerummets varierende opbygning er der desværre ikke installeret permanent teleslynge på Lille Scene, men individuelt teleslyngeudstyr kan lånes ved henvendelse i Serviceskranken.

Det Røde Rum

Adgangsforhold

Der er niveaufri adgang til salen via Skuespilhusets foyer. 

Handicap parkering 

Der er to handicappladser for enden af Sankt Annæ Plads, tæt ved Skuespilhuset.

 

Kørestolspladser

I Det Røde Rum er der reserveret to faste kørestolspladser, som kan bestilles via Det Kongelige Teaters Billetcenter på tlf. 33 69 69 69 – senest en uge før forestillingen.

Efter behov kan der etableres yderligere kørestolspladser. Disse konvertible pladser bliver solgt som alle andre sæder i salen efter ’først til mølle’-princippet. Det vil sige, at de både kan sælges til kørestole og til almindelig brug, og derfor bør reserveres i god tid.

Indehavere af et officielt ledsagerkort, udstedt af Danske Handicaporganisationer eller Dansk Blindesamfund, tilbydes en gratis ledsagerbillet. Ledsagerkortet skal forevises ved billetkøb.

Gangbesværede, som kan benytte almindelige publikumspladser, kan ved henvendelse på Servicekontoret låne en kørestol til brug før forestillingen og i evt. pauser.

 

Toiletforhold

Der er handicaptoiletter i foyeren.

Hørehæmmede

På grund af scenerummets varierende opbygning er der desværre ikke installeret permanent teleslynge i Det Røde Rum, men individuelt teleslyngeudstyr kan lånes ved henvendelse i Serviceskranken.

Vælg dato