Partnere

Partnere

Det Kongelige Teater har som mål at være en kvalificeret og inspirerende samarbejdspartner for erhvervslivet og fortsat sætte dagsordenen for udviklingen af sponsorsamarbejder. Dette sker i tæt dialog med vores partnere, så hvert enkelt partnerskab bliver udarbejdet med afsæt i fælles visioner, udfordringer og muligheder.

Vores kunstneriske indhold breder sig over den progressive, udfordrende og udviklende kunst samt historiens største og vigtigste klassikere. Denne alsidighed medfører en fleksibilitet og et utal af muligheder for interessenter.

Gennem teatrets ord, trin og toner fortæller vores partnere en historie om dem selv. Som nationalscene har vi en betydning for hele den danske befolkning og vores partneres engagement i teatret afspejler en interesse i det danske kulturliv og det danske samfund generelt.

Hvis du som virksomhed er interesseret i at høre mere om mulighederne for et samarbejde med Det Kongelige Teater, er du velkommen til at kontakte os.

Sponsorafdelingen
Michael Frandsen: Mobil: 25517971 | E-mail:  micf@kglteater.dk
David Law Jensen: Mobil: 25517931 | E-mail: dlje@kglteater.dk

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal er særlig samarbejdspartner hos Det Kongelige Teater. Operaen er opført og foræret til Nationen af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, der lige siden har engageret sig dybt i dens velbefindende. Fonden støtter både vedligeholdelse og udvikling af selve bygningen og det kunstneriske repertoire, hvilket har altafgørende indflydelse på den kvalitet som Det Kongelige Teater er i stand til at levere fra scenekanten. Med sine generøse donationer har A.P. Møller Fonden og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal medvirket til at fremtidssikre operaen som kunstform og skabt nysgerrighed ude i verden omkring dansk opera.

Anni og Otto Johs. Detlefs' fonde

Annie og Otto Johs. Detleffs´ Fonde spiller en stor rolle i ballettens store traditionelle forestillinger. Vi er meget taknemmelige for den stabile og generøse støtte og kærlighed Annie Detleffs´ viser til balletten. Deres engagement skinner særligt igennem i de store og omfattende forestillinger, som for eksempel Alice i Eventyrland og Raymonda, hvor vi grundet deres støtte kan løfte produktionerne til nye højder.

Bikubenfonden

Bikubenfonden har medvirket til en konstant udvikling af balletten og Skuespillet. Corpus, Eventministeriet og KGL Dansk har nydt godt af den tillid som Bikubenfonden udviser til teatret. Den kunstneriske grundforskning og rummene hvor det er i orden at fejle, lære og udvikle sig, eksisterer takket være Bikubenfondens risikovillighed.

 

 

Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefond støtter teatrets arbejde med outreach og publikumsudvikling.  Teatrets KGL+ afdeling, der er ansvarlig for teatrets workshops, læringsforløb og forestilling rettet mod børn og unge. Det er i høj grad Det Obelske Familiefonds fortjeneste, at KGL+ i de kommende år kan lave interaktive læringsforløb med skoleelever over hele Danmark. 

Hempel

Hempel A/S og Hempel Fonden 

Partnerskabet mellem Hempel og Det Kongelige Teater har eksisteret siden 2001, hvor Hempel involverede sig i Det Kongelige Kapels særlige aktiviteter og umiddelbart efter blev forestillingssponsor for en ny produktion af Maskarade. Lige siden har Hempel A/S og Hempel Fonden haft en signifikant betydning for Nationalscenes konstante udvikling og høje niveau og vi har haft et tæt samarbejde om især udviklingen af Operaen.

 

Augustinus Fonden

Augustinus Fonden er hovedsponsor ved teatret og støtter på tværs af vores kunstarter. Vores langvarende samarbejde med Concerto Copenhagen er Augustinus Fondens kerneindsats, lige såvel som at udviklingen af Skuespillets talentudviklingsforløb, KGL Dansk, er støttet af Augustinus Fonden. I 2019 præsenterer Operaen et nyt produceret storværk, som Augustinus Fonden har involveret sig dybt i.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har været en tryg samarbejdspartner i teatrets KGL Bio projekt. Igennem de sidste år er vores forestillingsvisninger i biografer over hele landet blevet udviklet, så vi nu samarbejder med 50 biografer på tværs af Danmark. Fonden støtter fortsat projektet og sikrer, at det fremadrettet også vil være muligt at møde nationalscenens kunstarter, selvom man befinder sig langt fra vores huse i København.

Øvrige sponsorer

Scandinavian Tobacco Group støtter teatrets generelle aktiviteter og har været en vigtig støtte for teatret igennem mange år. Scandinavian Tobacco Group har et mangeårigt sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater, fordi de gerne vil leve op til det danske samfunds forventninger om, at de som en betydende og stor virksomhed yder et økonomisk bidrag til den seriøse, danske kultur.

Rosendahls print design media er vores partner i tryk- og publiceringsydelser. Rosendahls har gennem sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater valgt at gøre en positiv indsats for dansk kultur. Firmaets sponsorpolitik er samtidig et udtryk for, at de har valgt at samarbejde med en institution, der ligesom Rosendahls, har en lang og spændende historie med væsentlig betydning for det danske samfund.

Schneider Electric A/S har i en årrække samarbejdet med Det Kongelige Teater via et leverancesponsorat. Schneider Electric har på verdensplan tradition for at støtte kulturelle institutioner og begivenheder. Schneider Electric A/S lægger vægt på, at de med dette sponsorat - udover brandingværdien - kan tilbyde deres kunder, samarbejdspartnerne og medarbejdere nogle unikke kulturelle oplevelser, som de ellers ikke ville få mulighed for at deltage i.

Rosendahl Design Group A/S er en af vores trofaste samarbejdspartnere.Som dansk designvirksomhed med æstetik, funktionalitet og kvalitet i højsædet er virksomheden glade for at være sponsor og samarbejdspartner for Det Kongelige Teater. Rosendahl Design Group A/S ønsker at være med til at styrke ikke blot kulturen, men også livet omkring kulturen. Derfor er de stolte af at levere Rosendahls Grand Cru produkter til teatrets restauranter og caféer og dermed være med til at sætte dansk design på menukortet, når de smukke omgivelser besøges og nydes.

Fritz Hansen har via partnerskabet med Det Kongelige Teater blandt andet møbleret Holberg Loungen på Gamle Scene med behagelige lounge møbler. Udover danske møbelklassikere designet af Arne Jakobsen, Piet Hein, Poul Kjærhom m.fl. udvikler Fritz Hansen løbende nye spændende møbler. Alle møblerne lever op til følgende designfilosofi: Originalitet - unikt design, Enkelhed - skønhed og minimalistisk design, Kulturelt – unikke enheder med æstetisk høj kvalitet, Tidsløst – altid aktuelt og passer ind i tiden.

Danske Bank har i mange år været en værdsat sponsor på Det Kongelige Teater. Danske Bank ønsker at være med til at sikre, at den danske scene kan forsætte med at skabe begavede, provokerende, underholdende og smukke forestillinger. Danske Bank ønsker også at være med til at nedbryde forestillingen om, at kultur og erhverv er to forskellige verdner. For banken er kunstens og kulturens egenskaber nemlig vigtige inspirationskilder. Dens iderigdom, kreativitet og historier er nemlig med til at aktivere de store samfundsmæssige potentialer, som et tættere samspil mellem kultur- og erhvervslivet rummer. 

Lauritzen Fonden er én af de store drivkrafter bag Kompagni B, Det Kongelige Teaters børnekompagni. Kompagni B er en af teatrets vigtigste formidlingsplatforme til børn og unge og skal i de kommende år involvere flere danske børn og unge i kunsten. 

Knud Højgaards Fond er medvirkende til Kompagni Bs konstante udvikling. Knud Højgaards Fonds stabile støtte til Kompagniet har sikret, at balletten har kunnet fokusere på elevernes udvikling og deres formidling til børn og unge over hele Danmark. 

Spar Nord Fonden støtter Det Kongelige Skuespils udvikling af store kunstneriske satsninger. Fonden har blandt andet involveret sig i Højskolesangbogen, med hvilken visionen var at aktualisere og musikalisere scenerummet. I kommende år har Spar Nord Fonden involveret sig i, at Skuespillet kan realisere en række børne- og familieforestillinger, der betyder at vi kan styrke vores relation til det yngre publikum.

15. Juni Fonden
15. Juni Fonden er en almennyttig fond, der har til formål at virke til gavn for det danske samfund ved at støtte aktiviteter, der ligger inden for fondens formål: At støtte kunst og kulturelle formål, at støtte forskning og uddannelse, at støtte humanitære og sociale formål, at medvirke til at sikre de danske landskabelige værdier og den danske flora og fauna, og at medvirke til at der i Danmark opretholdes en rimelig balance mellem på den ene side jagtinteresser og på den anden side hensynet til dyrene i naturen, med tilbørlig hensyntagen til begge interesser.

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck´s Fond har siden vi indledte samarbejdet været sponsor for alle teatrets gratis publikumsarrangementer i vores foyerer. Det Kongelige Teater er meget glade for dette samarbejde, der betyder, at vi kan tilgængeliggøre og øge teatrets relevans for en større del af den danske befolkning. 

Beckett-Fonden støtter The Royal Danish Ballets Summerschool. Herudover er Beckett-Fonden lydhøre for at støtte de forfaldende projekter hos teatret, der har brug for et løft for at nå sit fulde potentiale. Senest har Beckett-Fonden bidraget til Corpus´ og Eventministeriets forestilling – Interpassivities – der blev skabt i samarbejde med den internationalt anerkendte installationskunstner, Jesper Just.