Seneste nyt

Seneste nyt

På Det Kongelige Teater er vi altid optagede af at blive bedre. Både på scenen, bag scenen og i hver en krog af de lange gange arbejder vi for at gøre oplevelsen bedst for vores publikum. I det arbejde inddrager vi ofte vores publikumspanel.

På denne side kan du se de vigtigste pointer fra de seneste undersøgelser, vi har gennemført med publikumspanelet.

Undersøgelse: Titelmåling

Hvorfor udførte vi undersøgelsen?

Det gjorde vi for at undersøge, i hvilken grad en række forestillingstitler er kendte og interessante. Dette spørger vi panelet om for at få en vurdering fra et bredt udsnit af folk, der ikke er en del af organisationen.

Dette kan give en indikation om, hvorvidt en forestillingstitel er mere eller mindre kendt end forventet, og om der er interesse for at købe billetter til den. Vi bruger det til at tage stilling til, om en titel er interessant at sætte op og i givet fald, hvor meget den skal spille, og hvem den henvender sig til.

Undersøgelsens indhold

Undersøgelsen består af lister med forestillingstitler for henholdsvis opera, ballet og skuespil. De titler, der indgår, kan enten være planlagt i kommende sæsoner eller være nogle, der overvejes. Hver deltager præsenteres for 10 tilfældigt udvalgte titler fra listerne og bedes vurdere, om de kender titlen, og om de kunne forestille sig at købe billetter til den.

Resultat

847 besvarelser. Arbejdet med sæsonplanlægningen er fortroligt, og vi kan derfor ikke offentliggøre, hvorvidt vurderingerne er blevet brugt i planlægningen. De er dog et vigtigt element i overvejelserne om de kommende sæsoner.

Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2018

Undersøgelse: Sæsonbogen

Hvorfor udførte vi undersøgelsen?

Hvert år glæder vi os til at præsentere den nye sæson for vores publikum. Opsætningen af Sæsonbogen er en stor opgave for primært teatrets kommunikationsafdeling, og vi vil gerne sikre, at bogen er relevant for og bruges mest muligt af dem, som får den.

Hvad lærte vi?

Vi modtog rigtig mange besvarelser fra panelet, og vi var rigtig glade for de mange gode refleksioner over bogen.

Der var flere forskellige ønsker til, hvad bogen skal indeholde, og hvad der er vigtigst i bogen. Noget af det, som vi var mest overraskede over, var, hvor mange, der kommenterer bogens lugt af tryksværte.

Derudover var det tydeligt, at der ikke er mange elementer, som panelet ønsker udeladt fra bogen.

Nogle ønsker, at bogen bliver trykt i et A4-format i stedet for, da det vil give et bedre overblik og gøre det lettere at have bogen liggende opslået. Rigtig mange angiver dog, at de gerne vil beholde formatet, som det er nu.
Vi overvejer derfor incitamenterne for og imod at ændre formatet.

Endelig var det meget klart, at temaerne på listerne var undsluppet manges opmærksomhed. Flere havde simpelthen ikke lagt mærke til dem.

Udvalgte repræsentative og fine/sjove citater

I vores hjem bliver den kaldt biblen, og den bliver lånt til andre. Den har en fast plads og kan altid findes frem” 

"[Bogen er] et godt supplement til hjemmesiden, når man planlægger sæsonens aktiviteter, og så er jeg så gammel, at jeg finder, der er en æstetisk fornøjelse i at sidde med en fysisk bog"

"Lille og tyk er ikke noget for mig…"

Vi bearbejder fortsat resultaterne af denne undersøgelse og overvejer, hvordan de vil påvirke næste og især kommende udgaver af sæsonbogen.

Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2018

Undersøgelse: Kendskab til udvalgte klassikere

Hvorfor udførte vi undersøgelsen?

For at finde ud af hvordan vores publikum tidligere har oplevet udvalgte klassikkere, bad vi panelet om at beskrive henholdsvis Trubaduren, Napoli og Flagermusen med deres egne ord. På den måde lærer vi, hvordan forestillingerne rent faktisk bliver modtaget, taget ind og husket. Herunder ses en række af de pointer, som flest har hæftet sig ved.

Napoli

 • Stemningen og det gode humør på scenen smitter ned på rækkerne.
 • Napoli er rigtig ballet fyldt med fest og farver.
 • Variationen mellem de tre akter gør, at Napoli bliver ved med at være en interessant ballet.
 • Den opsætning, som spiller nu, bliver rost for at gøre den mere moderne, men samtidig være tro mod den oprindelige forestilling.

Trubaduren

 • Musikken bliver beskrevet som noget af det smukkeste, Verdi har skrevet.
 • Trubaduren bliver af mange karakteriseret som en god begynder-opera.
 • Handlingen bliver af nogle kaldt for indviklet og svær af følge med i.

Flagermusen

 • Flagermusen er en festlig operette, der passer godt til at fejre en festlig anledning.
 • Musikken giver en ’rigtig wiener-oplevelse’ og bliver siddende i kroppen.
 • En del folk er kritiske over for denne opsætning. og nogle kritiserer denne opsætning for at være for moderne.
 • Nogle savner følelsen af en mere gammeldags og storslået oplevelse.