Othello Ekstramateriale

Othello Ekstramateriale

Den konverterede maurer

Af Johan Holm Mortensen, dramaturg

Det kan undre, at Shakespeare i 1601 skrev om en maurisk general i den venetianske hær. Men det er ikke tilfældigt, at han fandt inspiration til sin tragedie om menneskets inderste tvivl i den kristnede maurer.

Maurer (på engelsk Moor) betegnede på Shakespeares tid alle med mørkere hudfarve. Desuden dækkede betegnelsen bredt over de afrikanske såvel som muslimske folkeslag. Shakespeare brugte således ordet til at markere en etnisk og racemæssig forskel mellem de venetianske borgere og Othello.

Mange mener, at Shakespeares inspiration til Othello var den marokkanske ambassadør Adb al-Wahid bin Masoud bin Mohammad el-Annuri, der var i London som dronning Elizabeth I's gæst i 1600. Han har formentlig været en af de første muslimer, der har opholdt sig i England, og i de måneder, han opholdt sig i London, er det sandsynligt, at Shakespeares trup har optrådt for ham. Tilstedeværelsen af de eksotiske gæster har på samme tid vækket beundring og rædsel. El-Annuri var selv en nobel og dannet mand, om end han havde fremmede skikke og tilbad en anden gud.

Da det i 1570 stod klart, at den nyskabte protestantiske statskirke, Church of England, ikke ville vende tilbage til den katolske kirke, ekskommunikerede paven den engelske regent. Med England afskåret åndeligt, militært og økonomisk fra de katolske lande, søgte dronning Elizabeth et nyt diplomati med de islamiske riger omkring Middelhavet og i Mellemøsten. For mange almindelige englændere var disse alliancer vederstyggelige, for statsmænd og handlende tilbød de profit og gav mening militært.
Disse nye modstridende reaktioner på militære og økonomiske alliancer satte tydelige spor i den samtidige engelske kunst. Muslimske eller mauriske karakterer optræder i 60 dramaer i perioden 1570-1620.

Othello er en af Shakespeares mest mystiske og sammensatte karakterer. Den mauriske general er en legemliggørelse af den komplekse sameksistens med den fremmede, islamiske verden. Kultiveret alene gennem sine militære egenskaber befinder Othello sig paradoksalt nok i hjertet af den civiliserede stat og samtidig som fremmedgjort i udkanten. Othello er staten, men kan og må alligevel aldrig blive det.
Ved at placere en karakter som den emotionelt komplekse og psykologisk dybe Othello i centrum for tragedien provokerede og ansporede Shakespeare sine tilskueres fordomme, og samtidig vækkede han gru, fordi han ved at lade maureren konvertere henledte opmærksomhed på, at hele det engelske folk havde taget en ny version af kristendommen til sig. Han afslørede dermed hengivenhed, troskab og identitet som flygtige begreber. Et mareridtsagtigt scenarie for samtidens tilskuere.

Lila Nobel om rollen som Othello

Somme tider er vi alle sammen sårbare

På det private plan synes jeg, det er vigtigt, at det netop er en kvinde, der spiller rollen som Othello i dag. Endda en kvinde, der som jeg har etniske rødder uden for Danmark, selv om jeg er født og opvokset her i landet.

Dermed peger vi på, at etnicitet og køn stadig er forhindringer i forhold til at indtage magtens rum. Alene sommerens EM i fodbold aktualiserede tematikken voldsomt. Ikke alle var med på at hædre vores dygtige kvindelandshold. Der var både mænd og kvinder, som reagerede ekstremt negativt på, at kvinder nu også gør krav på mændenes grønsvær. Og de fik forbløffende meget taletid.

Men disse tanker bliver opløst, så snart jeg står med Shakespeares ord, som alt i mig ønsker at give et rent og ærligt udtryk. Så er jeg slet ikke optaget af, om det er en mand eller en kvinde, jeg skal forsvare. Eller om jeg er bleg eller brun. Shakespeare beskriver de helt grundlæggende erfaringer i sproglige billeder, som kaster én ned i en slags menneskelig ursump, samtidig med at han løfter én op på et vanvittig højt litterært niveau.

Læs resten af interviewet i programmet.

Jens Jørn Spottag om rollen som Jago

Kældermenneskets oprør

I Jagos verden hersker lov og orden. Af den helt traditionelle slags. Der er rene linjer så langt øjet rækker. Som soldat respekterer han systemets regler for avancement, omend han måske nok er utålmodig efter den endelige anerkendelse.

Kvinder er ikke og vil aldrig blive hans jævnbyrdige, men de kan begæres rutinemæssigt hjemme i ægtesengen og endnu bedre i fantasien. Og at to kvinder har sex med hinanden, opfatter han ikke bare som grundlæggende unaturligt, men som tegn på samfundsmæssig degeneration.

I tredive år har Jago rettet ind og taget imod ordrer. Pudset sko og ventet på sin chance. Så da Othello pludselig står foran ham som de nye tiders overraskende realitet - et brud med hele den verdensorden, han tror på - får han pludselig nok. Hun er brun. Hun er kvinde og har ovenikøbet scoret den lækreste brud i byen. Og så har hun udnævnt en uduelig, ung kontorsoldat til den stilling, han selv havde tænkt sig som et passende endemål for sin
karriere.

Læs resten af interviewet i programmet.

Døden hos Shakespeare

Af Me Lund

Døden er ikke et ukendt fænomen i Shakespeares stykker. Faktisk ligger ligene ofte spredt i uordentlige bunker på scenegulvet, når tæppet går ned.

Statistikken viser, at Shakespeare foretrak den dramatisk effektive død ved stik med dolk, sværd eller kårde, hvad enten der er tale om dem, der dør for egen hånd, eller dem, der dør for andres. Faktisk dør næsten halvdelen på denne måde, nogle endda i en djævelsk kombination med forgiftning.

Othello er ingen undtagelse. Tre ud af fire mord bekræfter statistikken, og så opviser tragedien desuden en af de mere kuriøse dødsårsager: kvælning i pude.

Interessen for, hvordan personerne dør i Shakespeares værker, har bl.a. fundet udtryk i nedenstående, ganske underholdende grafik, som imidlertid ikke er ganske fyldestgørende ifølge Shakespeare-kenderen Niels Brunse.

"Jeg er ret sikker på, at lagkagediagram-bagerne desværre har glemt to ting," forklarer han. "For det første gælder opsummeringen kun tragedierne og romancerne. Der er også mange dødsfald i kongedramaerne, men de er ikke talt med her. For det andet er der ikke en forklaring på den grønne lagkagesnitte placeret kl. 19.30. Dér tror jeg, vi skal have Brutus' hustru Portia ind. Hun dør af at have "swallow'd fire", altså slugt glødende kul, drastisk nok for en dame, der giver sig selv et stort stiksår i låret for at demonstrere, at hun med romersk viljestyrke kan styre smerten ..."

Han tilføjer, at 'blinding' heller ikke er en helt udtømmende beskrivelse. "Den henviser til, at Gloucester i Kong Lear dør, blindet og svækket, af et glædeschok ved mødet med sin søn Edgar, der alligevel er i live og tilgiver ham."

Dødsårsager i Shakespeares stykker

Kilde: Murray Low, https://progressivegeographies.com/2015/12/15/causes-of-deaths-in-shakespeares-plays-visualised/

Elisa Kragerup fortæller om Othello

Maurer

Maurer, (tidligere Mohr eller Mor) afledt af det latinske ord maurus, der betyder mørk. Maurere var de muslimer, der fra 711 erobrede den Iberiske halvø. Romerne brugte betegnelsen om de folk, der levede i dele af det nuværende Marokko og Algeriet, men senere er det kommet til at betegne berberstammerne i Nordafrika. Maurerne gjorde Andalusien til et kulturcentrum og bevarede herredømmet over området indtil 1492. De muslimer, der ikke flygtede til Nordafrika, blev herefter udsat for religionsforfølgelser og endeligt udvist 1609-14. I dag anvendes betegnelsen maurere om dele af befolkningen i Mauretanien.

Othello

Othello, Moren fra Venezia, bl.a. inspireret af en italiensk novelle skrev Shakespeare denne tragedie, uropført i 1604. Dramaet har desuden dannet forlæg for to operaer, dels af Gioacchino Rossini med libretto af Francesco Berio di Salsa, uropført i 1816; dels af Giuseppe Verdi med libretto af Arrigo Boito, uropført i 1887. Koreografen Lar Lubovitch har endvidere skabt en ballet med musik af Elliot Goldenthal, uropført i 1997, ligesom bl.a. Orson Welles i 1952 og Oliver Parker i 1995 har overført dramaet til film. I Danmark blev en lagkage opkaldt efter tragedien omkring år 1900. Othellolagkagen består af makronbund, flødecreme og mørk chokoladeglasur, og omkring den løber et tykt marcipanbånd.