Partnerskabsskoler - materialer og info

At lære gennem kunsten

Partnerskabsskoler - materialer og info

Kære Partnerskabsskole,

Det Kongelige Teater glæder sig til partnerskabssamarbejdet med udgangspunkt i den klassiske scenekunst. Vi håber, du vil finde vores aktiviteter interessante for dine læringsforløb og vil kunne bruge kunsten aktivt i jeres klasselokale.

Her på siden finder du en lang række informationer og andet, som du kan bruge i forbindelse med vores aktiviteter.

Det er også her på siden, at du kan anmode om forskellige aktiviteter til dig og din klasse. Anmodninger for skoleåret 2018/2019 skal ske via nedenstående links senest den 15. juni. Du vil modtage en bekræftelse på, om du har fået dine ønskede aktiviteter i uge 25.

For at komme i gang skal du oprette en profil på vores hjemmeside. Det gør du ved at vælge NY KUNDE via dette link. Har du allerede en profil, kan du blot gå i gang med at tilmelde dig de aktiviteter, du finder interessante. Aktiviteterne er gratis for partnerskabsskolerne.

Læs meget mere om, hvad I kan deltage i som underviser og som klasse.

1. – 3. klasse - Indskoling

Pixi-forestilling:

Jeres indskolingselever tilbydes en Pixi-opera á max. 40 minutters varighed. Pixi-operaen inviterer eleverne helt tæt på kunsten og formidler uddrag fra store, kendte operaer, men med sjov og fortællende ny tekst i øjenhøjde med eleverne.

Til forestillingen er der lavet et inspirationsmateriale til eleverne, så de kan udforske, hvad de skal opleve. Materialet og forestillingen er primært målrettet 3. klassetrin, men vil også kunne fungere for yngre elever. Inspirationsmaterialet vil blive tilsendt med bekræftelsen.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig aktiviteten. Alle anmodninger bliver nu behandlet og du vil modtage en bekræftelse på, om du har fået dine ønskede aktiviteter i uge 25. Har du spørgsmål, kan du kontakte kglplus@kglteater.dk.

 

4. – 6. klasse - Mellemtrin

Scenekunst på Skoleskemaet:

Scenekunst på skoleskemaet er et skræddersyet scenekunstforløb over 12 uger hjemme på jeres skole. Det udmunder i jeres egen, helt unikke forestilling, som I opfører i jeres egen teater- eller gymnastiksal. Forløbet giver dig en unik mulighed for at invitere dine elever til en oplevelse udover det sædvanlige uanset din tidligere erfaring.

Du hjælpes på vej af et 2 dages lærerkursus, et udførligt materiale og et kunstnerbesøg på din skole. For mange skoler har forløbet lagt kimen til en helt ny forestillingstradition på deres skole.

I kan vælge mellem at have opera eller ballet på skoleskemaet. Balletforløbet ligger i efteråret og operaforløbet i foråret. Det er et krav, at hele årgangen er enige om at deltage, og der skal minimum tilmeldes to lærere/pædagoger fra hver skole. Bemærk at forløbet kun oprettes ved minimum 5 tilmeldte skoler fra hvert distrikt. 

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig aktiviteten. Alle anmodninger bliver nu behandlet og du vil modtage en bekræftelse på, om du har fået dine ønskede aktiviteter i uge 25. Har du spørgsmål, kan du kontakte kglplus@kglteater.dk.

7. – 9. klasse - Udskoling

Breakfast med Bournonville:

Udskolingselever i 7. – 9. klasse tilbydes en helt særlig forestilling, som er designet til lige præcis deres aldersgruppe. Forestillingen Breakfast med Bournonville er skabt af teaterets ungdomskompagni, Kompagni B, som består af elever fra 8. og 9. klasse fra Den Kongelige Balletskole i København.

I november viser Kompagni B igen deres fantastiske forestilling Breakfast med Bournonville, som over 5000 elever fik fornøjelsen af i foråret. Gennem klassiske balletter og Kompagni B's egen moderne koreografi, griber danserne fat i spørgsmål, som optager dem som teenagere lige her og nu. Det er en forestilling i øjenhøjde, hvor teenageren bliver sat i centrum.

Er I interesserede i billetter til Breakfast med Bournonville, kan de bookes her efter først til mølle-princippet.

Book billetter

 

Skoleteatervært:

Elever der går i 8. og 9. klasse har mulighed for at ansøge om at deltage side om side med forhuspersonalet som skoleteaterværter. Det foregår som en oplæring i at tage imod publikum og er fordelt på tre dage i ugerne op til Kompagni B's Breakfast med Bournonville i uge 45.

Hver skoleteatervært deltager i en workshopdag, en generalprøve og en forestilling.

Eleverne skal selv ansøge om at komme i praktik. Det gøres ved at skrive en motiveret ansøgning, som sendes til kglplus@kglteater.dk. Skriv "Ansøgning som Skoleteatervært" i emnefeltet. Bemærk, at der er et begrænset antal praktikpladser.

 

Teaterspillet Backstage:                                            

Teaterspillet er en indføring i, hvordan en professionel teaterforestilling bliver til fra den første casting af scenograf, instruktør, producent og kunstnere og til den færdige forestilling har premiere. Gennem rollespil og spilstrategier simulerer eleverne en teaterproduktion, som afsluttes med en lille scenisk opførelse fra hver gruppe. Den gruppe, der har fået flest point i de forskellige discipliner, vinder spillet.

Formålet er at give elever i udskolingen et erhvervsrettet indblik i teaterproduktion samt en forståelse for forskellige typer forestillinger.  Teaterspillet er en sjov og interaktiv fire timer lang workshop udviklet af en spildesigner.

Som forberedelse til Teaterspillet er der udviklet et materiale, som du skal gennemgå med eleverne inden workshoppen. Materialet strækker sig over 8 moduler og vil blive tilsendt med bekræftelsen.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig aktiviteten. Alle anmodninger bliver nu behandlet og du vil modtage en bekræftelse på, om du har fået dine ønskede aktiviteter i uge 25. Har du spørgsmål, kan du kontakte kglplus@kglteater.dk.

 

 

Inspirationsdage for lærere og pædagoger

Inspirationsdag i drama og teaterproduktion

På denne inspirationsdag får du som lærer eller pædagog ideer til, hvordan du kan arbejde målrettet med teater og drama sammen med dine elever. Drama kan fungere i mange af skolens fag, enten som sammenhængende forløb eller som enkeltopgaver, der både øger velvære og sammenhold i klassen og understøtter den faglige læring.

På inspirationsdagen lærer I forskellige dramaøvelser og -lege til elever på forskellige klassetrin. Øvelserne kan både bruges til at træffe meningsfulde valg for karakterer i jeres teaterstykke og give det ekstra liv eller som relationel træning i en elevgruppe.

Inspirationsdagen oprettes ved minimum 12 tilmeldte lærere i et distrikt.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig aktiviteten. Alle anmodninger bliver nu behandlet og du vil modtage en bekræftelse på, om du har fået dine ønskede aktiviteter i uge 25. Har du spørgsmål, kan du kontakte kglplus@kglteater.dk.


Inspirationsdag i dans og bevægelse

Inspirationsdagen i dans og bevægelse er en dag med fokus på, hvordan du som lærer eller pædagog kan introducere mere bevægelse i din undervisning. Dans kan fungere i mange af skolens fag, enten som sammenhængende forløb eller som enkeltopgaver, der både øger velvære og sammenhold i klassen og understøtter den faglige læring.

Med et specielt fokus på opgaver, hvor eleverne afprøver og udvikler deres eget bevægelsessprog, udrustes du til undervise dine egne elever i kreativ dans.

Inspirationsdagen oprettes ved minimum 12 tilmeldte lærere i et distrikt.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig aktiviteten. Alle anmodninger bliver nu behandlet og du vil modtage en bekræftelse på, om du har fået dine ønskede aktiviteter i uge 25. Har du spørgsmål, kan du kontakte kglplus@kglteater.dk.

....

"Jeg takker for en dejlig eftermiddag, hvor man fik en masse inspiration, ideer og andet input som man lige kan gå hjem og bruge."

....

"Det hele var super brugbart for mig. Jeg kan bruge det direkte med mine elever og vil opbygge et kort forløb i dans baseret på dagens input og som bygger bro til mine 7. klassers besøg til balletten til foråret."

Bliv inspireret

Se mere om de aktiviteter, I som partnerskabsskole kan deltage i.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kglplus@kglteater.dk. Husk at angive dit fulde navn samt hvilken skole, du er tilknyttet.