Læseskolen

Læseskolen

Hvem er vi

Læseskolen i København er skolen, hvor balletbørn i over 150 år har modtaget den boglige undervisning. I dag er Læseskolen en moderne skole med 100 til 110 elever fordelt på 9 klassetrin. 

I 1996 indgik Det Kongelige Teater en aftale med N. Zahles Gymnasieskole, som dermed fik ansvaret for balletelevernes boglige uddannelse. Ballettens læseskole og danseskole er dog fortsat tæt knyttet til hinanden. I fællesskab tilstræber vi, at børnene oplever sammenhæng i deres hverdag, og derfor foregår elevernes skolegang i såvel danseskole som læseskole et og samme sted – nemlig ved Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv.

BESØG LÆSESKOLENS HJEMMESIDE

Hvad vil vi

På Læseskolen vil vi gerne sikre, at det enkelte barn får en god skolegang med tid og rum til at udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. Vi har fokus på det enkelte barn og dets behov, men fælles for dem alle ønsker vi, at de udvikler en livsanskuelse, der bygger på en kritisk sans, et positivt livssyn samt en stærk tro på sig selv og egne muligheder. Denne "rygrad" skal hjælpe den enkelte til selvstændigt at bestemme retningen for det liv, han eller hun skal leve – hvad enten det bliver et liv på teatret som balletdanser eller et liv uden for teatret.

Skolemiljø

Stemningen på Læseskolen er rar og præget af at være en lille skole med få elever og få voksne, hvor alle kender hinanden. Miljøet på skolen er kendetegnet ved nærhed, tryghed, omsorg og gensidig tolerance. Udover undervisning af høj kvalitet er børnenes selvtillid og selvværd i fokus med det formål at skabe selvstændige og ansvarlige individer. Det forventes, at den enkelte elev tager medansvar for egen indlæring og i enhver henseende repræsenterer skolen bedst muligt.

Skolens lærere

Undervisningen i Læseskolen varetages af lærere ansat af N. Zahles Gymnasieskole. Som medarbejder på Læseskolen forventes det, at man i en positiv og åben ånd altid yder sit bedste og aktivt bidrager til børnenes trivsel. Lærerkollegiet på Læseskolen består i dag af 6 mænd og 7 kvinder samt en skoleleder.