Optagelsesprøve / tilmelding

Optagelsesprøve / tilmelding

Optagelsesprøve til Balletskolen

I december 2016 afholdes der optagelsesprøve for aspiranter. I januar 2017 er det for børn, der starter i 7. - 9. kl i 2017, og i marts 2017 er der optagelsesprøve for de yngste.

For information about audition for apprentice programme in English click here.

Optagelse for børn, der starter i 0.-6. klasse i 2017

For børn, der skal starte i 0. - 6. kl. i 2017

København: Det Kongelige Teater, søndag den 12. marts 2017

Det er ikke nødvendigt at kunne danse ballet, når man går til denne optagelsesprøve. I bedømmelsen lægges der vægt på udstråling samt fysiske og rytmiske kvalifikationer.

De bedst egnede til uddannelsen som balletdanser udvælges til en kursusperiode på 1-3 uger, hvor børnene får undervisning af skolens balletlærere. Ved afslutningen af dette kursus træffes der beslutning om, hvilke børn man vil tilbyde optagelse på Balletskolen.

For ansøgere, der går videre til kursusperioden, skal forældrene indhente udtalelse fra barnets nuværende institution/skole. Udtalelsen er sammen med en underskreven samtykkeerklæring en forudsætning for behandling af ansøgningen om optagelse på Det Kongelige Teaters Balletskole. Dokumenterne kan downloades her:

Den elektroniske tilmelding til optagelsesprøven i København er nu lukket.

Det er muligt frem til selve dagen at afhente ansøgningsskema i receptionen, August Bournonvilles Passage 8. Mødetid er søndag d. 12.3. kl. 15.30

Optagelsesprøver på satellitskoler og talentcentre

Hvis du ikke bor i nærheden af Det Kongelige Teater, så kan du vælge at søge optagelse på én af vores satellitskoler eller ét af vores talentcentre. Du kan se datoerne for optagelsesprøverne her og klikke dig videre til deres hjemmesider, hvor du kan læse meget mere.

 

Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense

Den 18. marts. Mere information og tilmelding her.

Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro

Den 21. april. Mere information og tilmelding her

Aalborg Kulturskoles Balletafdeling 

Den 22. april. Prøven afholdes i Aalborg. Mere information og tilmelding her

Århus – Ballet Akademiet 

Den 22. april. Mere information og tilmelding her.

Sønderborg – Sønderjyllands Danseakademi

Den 23. april. Mere information og tilmelding her.

Esbjerg – Esbjerg Kulturskole

Den 23. april. Mere information og tilmelding her.

 

 

 

Optagelse for børn, der starter i 7. - 9. klasse i 2017

For større børn, der skal starte i 7. - 9. kl. i 2017,vil der blive afholdt en særskilt optagelsesprøve torsdag den 19. januar 2017. For at komme i betragtning til denne optagelsesprøve er det nødvendigt at have modtaget undervisning i ballet før. Ansøgere skal ved tilmelding til optagelsesprøven indsætte et link til hjemmeside (Youtube, Vimeo eller lignende) med videomateriale.

Videoen skal indeholde barre og center med de følgende øvelser:

Plié, Tendu, Jeté, Rond de jambe, Fondu, Frappé, Adagio og Grand Battement

For piger endvidere: Point arbejde med relevé.

Filmet forfra, bagfra og fra siden. Varighed ca. 15 minutter.

Denne video skal du altså have klar, inden du udfylder tilmeldingsskemaet. Du skal på videoen være iført ballettøj i lyse farver og have håret væk fra ansigtet. Du vil kunne deltage i optagelsesprøven, hvis vi ud fra video og oplysninger på tilmeldingsskemaet finder dig egnet.

Tilmelding senest 19. december 2016.

Her kan du se en oversigt over optagelsesforløbet:

Hvis du går videre til at træne med på Balletskolen, foregår træningen om morgenen på følgende dage:

Kommende 7. klasses piger – 26. og 27. januar 2017
Kommende 8. og 9. klasses piger – 30. og 31. januar 2017
Drenge – 2. og 3. februar 2017

Optagelse aspirant/hf

Vi modtager ikke længere ansøgninger for 2017/18

Optagelse som aspirant:

For at komme i betragtning til denne optagelsesprøve er det nødvendigt at have et højt niveau inden for ballet. Ansøgere skal ved tilmelding til optagelsesprøven indsætte et link til hjemmeside (Youtube, Vimeo eller lignende) med videomateriale. Videoen skal indeholde barre og center med de følgende øvelser:

Plié, Tendu, Jeté, Rond de jambe, Fondu, Frappé, Adagio og Grand Battement

For piger endvidere: Point arbejde med relevé.

Filmet forfra, bagfra og fra siden. Varighed ca. 15 minutter.

Denne video skal du altså have klar, inden du udfylder tilmeldingsskemaet. Du skal på videoen være iført ballettøj i lyse farver og have håret væk fra ansigtet. Du vil kunne deltage i optagelsesprøven, hvis vi ud fra video og oplysninger på tilmeldingsskemaet finder dig egnet.

 

 

Her kan du se en oversigt over optagelsesforløbet:

For spørgsmål ang. aspirantuddannelsen og optagelsesprøven hertil kontakt koordinerende leder af aspirantuddannelsen, Selene Bornati på sebo@kglteater.dk

Ofte stillede spørgsmål

Er det hårdt at være balletbarn?

Al sport på eliteplan er hårdt. Dagene kan blive lange og musklerne trætte. Men resultaterne, tiden på scenen og det stærke, sociale sammenhold opvejer det for et balletbarn.

Kan man blive smidt ud hvert år? 

Elever fra 0.-2. klasse er i udgangspunktet fredet (medmindre et enigt udvalg af forstander, balletinstruktør og læseskolelærer vurderer, at det er bedst for alle, hvis eleven stopper efter 0. eller 1. klasse). 
Efter 2. klasse siger Balletskolen hvert år - ved eksamen i maj - farvel til nogle af eleverne. Det er et vilkår for en eliteskole, at der konstant sorteres i eleverne, så kun de allerbedste fortsætter. Der kan være mange årsager til, at en elev ikke kan fortsætte på Balletskolen, men langt de fleste må forlade skolen på grund af deres fysik, dvs. at de ikke er stærke eller smidige nok, og derfor vil få for mange skader på sigt. Langt de fleste elever, som må forlade skolen, har på forhånd en fornemmelse af, at det vil ske. Men derfor er det alligevel en hård erkendelse at blive valgt fra. Balletskolen har en række tilbud til de elever, som må forlade skolen, der skal sikre, at deres videre færd bliver så smertefri som muligt. Dernæst skal man huske, at et farvel til Balletskolen er et goddag til hundredvis af andre muligheder uden for skolen, hvor de kompetencer, eleverne har tilegnet sig på skolen, vil komme dem til gode.

Ødelægger det ikke elevernes udvikling at dyrke elitesport så tidligt? 

Balletskolen har i samarbejde med Rigshospitalet fået undersøgt, om det har nogle udviklingsmæssige konsekvenser for børn at dyrke elitesport. Undersøgelsen viser, at det ikke har nogen indvirkning på elevernes udvikling. For eksempel får pigerne ikke senere menstruation end andre piger. Desuden er Balletskolen meget opmærksom på ikke at presse eleverne ud i øvelser eller positioner, som de ikke formår fysisk. Al ballettræning og pilates-undervisning er nøje tilrettelagt efter elevens alders- og udviklingstrin.  

Får de boglig undervisning nok? 

Ja, det sikrer friskolerne i Holstebro og Odense og N. Zahles Gymnasieskole i København. Elevernes gennemsnit ligger lidt højere end landsgennemsnittet, hvilket formentlig hænger sammen med, at klassekvotienterne på skolerne er lave, hvorfor undervisningen er meget intensiv. Dernæst gætter nogen på, at elevernes høje aktivitetsniveau i træningssalene har en gunstig indvirkning på deres koncentrationsniveau og indlæringsevne.