Uddannelsen

Uddannelsen

1. august 2011 åbnede Balletskolen en helt ny 0. klasse og introducerede samtidig en nytænkt indskoling, der giver eleverne et stærkt kreativt, motorisk og bogligt fundament. Oven i det indførte Balletskolen et helt nyt aspirantprogram i 2014, hvor aspiranterne sideløbende med ballettræningen tager en HF-uddannelse.

Dermed tilbyder Det Kongelige Teaters Balletskole et integreret skoleforløb bestående af almindelig skolegang og balletundervisning fra 0. klasse til HF.

Når eleverne begynder i indskolingen, starter de i en heldagsskole, hvor eleverne først skal til en vurdering/eksamen efter 2. klasse. Dermed sikres et kontinuerligt, trygt forløb, hvor balletten kan leges ind, og eleverne kan tilegne sig en række andre kreative, motoriske og rytmiske kompetencer til gavn for en potentiel balletkarriere eller som et solidt fundament for anden skolegang og elitesports- eller kunstnerisk udfoldelse.

Fra 3. klasse bliver eleverne en del af den almindelige læseskole. Det er dog en meget ualmindelig almindelig læseskole. Klassekvotienterne er lave, og dagene er skruet noget anderledes sammen. Først skal eleverne til ballettræning om morgenen, derefter i læseskole om formiddagen til ud på eftermiddagen - ofte afbrudt af prøver - for nogle elever er der balletundervisning igen sidst på dagen, og ikke sjældent medvirker de på scenen om aftenen. Et lille eksempel på, at Balletskolen har sin helt egen tidstilrettelæggelse er, at morgensang finder sted kl. 13.20. Men alt dét skaber en helt unik skolegang – en særlig magisk hverdag.

Elever fra 3. klasse undervises i klassisk ballet hver morgen fra mandag til fredag og fra 4. klasse også om lørdagen. Den daglige træning er nødvendig for, at elevernes muskler opbygges til at blive stærke og smidige. I 4. klasse får pigerne deres første par tåspidssko, og drengene får idrætsundervisning.

Fra 8. klasse undervises eleverne ud over ballet i moderne dans eller andre stilarter nogle gange om ugen. Til træningen er eleverne delt op i træningshold efter alder og niveau.

Eleverne får desuden både erfaring i og kendskab til scenelivet, idet Den Kongelige Ballet er et af de kompagnier i verden, der oftest har børn med i balletforestillinger - især Bournonvilles balletter.

Fra 8.-9. klasse bliver eleverne en del af Kompagni B. I dette kompagni er det eleverne selv, der varetager teknikken, forestillingerne og de koreografiske opgaver. Udover at være verdens første børnekompagni tilknyttet en national balletskole er fokus internt 100 procent på børnene. Medlemmer af Kompagni B definerer selv kompagniets politik og værdier, foreslår og udvikler repertoire og spillesteder.

Når balleteleverne er færdige med 9. klasse og dermed folkeskolens afgangseksamen, venter uddannelsen som aspirant. I august 2014 indførte Det Kongelige Teater og Balletskolen en ny 3-årig aspirantuddannelse.

Aspirantuddannelsen består af en balletfaglig opgradering og af en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Aspiranterne modtager mindst 20 timers balletundervisning om ugen samt undervisning i andre genrer, i mentaltræning, i koreografi, osv. Dermed uddannes de danske aspiranter efter samme principper som aspiranter fra sammenlignelige førende kompagnier i eksempelvis Paris, Hamborg, London og Canada.

Balletskolen giver sine elever en stor ballast i livet – ikke alle bliver dansere, men de får en helt magisk hverdag og lærer selvdisciplin samt at stille sig op foran andre. De får desuden en kærlighed til og forståelse for kunsten.

Balletskolen er ikke ”bare” en heldagsskole men en helhedsskole. Indskolingen skaber fundamentet – nu går skolen helt op til HF.

Indskoling

1. august 2011 åbnede Balletskolen en helt ny 0. klasse og præsenterede samtidig en nytænkt indskoling, der giver eleverne et stærkt kreativt, motorisk og bogligt fundament. Indskolingen er som resten af Balletskolen en eliteuddannelse, dvs. ambitionsniveauet er højt, og både den fysiske og boglige læring er tænkt og tilrettelagt, så al undervisning supplerer og influerer positivt på hinanden.

Indskolingen er en heldagsskole, hvor eleverne fra 0.-2. klasse først skal til en vurdering/eksamen efter 2. klasse. Dermed sikres et kontinuerligt, trygt forløb, hvor balletten kan leges ind, og eleverne kan lære en række andre kreative, motoriske og rytmiske kompetencer til gavn for en potentiel balletkarriere eller som et solidt fundament for anden skolegang og elitesports- eller kunstnerisk udfoldelse.

OBS: Selv om der først er eksamen efter 2. klasse, kan der være få undtagelser, hvor Balletskolens forstander, balletinstruktører og læseskolelærere i fællesskab vurderer, at det er bedst for alle parter, hvis en elev i indskolingen stopper på Balletskolen efter 0. eller 1. klasse.

Undervisningen 

Der gøres til en vis grad op med traditionel klasse-tankegang i den nye indskoling. Årgangene 0., 1. og 2. klasse bliver undervist parallelt i både fysiske og boglige fag. Et lærerteam bestående af 3 skolelærere, 4 balletlærere, 1 dramalærer, 1 fysioterapeut og 2 pædagoger tilrettelægger elevernes undervisning, så den passer bedst til den enkelte elev. Undervisningen bliver gennemført i moduler, og der bliver taget hensyn til den enkelte elevs udviklingstrin. 

Ligesom på de andre klassetrin er det N. Zahles Gymnasieskole, der varetager elevernes boglige undervisning. 

Heldagsskole

Indskolingen er integreret med en SFO til en heldagsskole. Dvs. SFO-tid er inddraget som en del af elevernes skoledag. Det åbner mulighed for at tilrettelægge elevernes hverdag, så boglige og fysiske fag placeres optimalt for læring. Samtidig gør heldagsskole-tanken det muligt for lærerteamet at planlægge relevante aktiviteter om eftermiddagen som f.eks. besøg på kulturinstitutioner. Eleverne vil selv blive inddraget i ønsker til fritidsaktiviteter. 

Lokaler

Indskolingen holder til i nye lokaler på toppen af Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv. I sammenhæng med den resterende balletskole. 

Optagelsesprøve

Der er optagelsesprøve hvert forår.

Pris

Der er brugerbetaling på Balletskolen. Brugerbetalingen udgør 1870 kr. pr. måned i 12 måneder. Skolen yder fripladser eller reducerede fripladser ved indkomster under 400.000 kr. Der er også mulighed for søskendemoderation. 

SFO

Daglig åbningstid kl. 7.30 – 17. Der er lukket 5 uger om året, hvoraf de 4 er placeret i skolens sommerferie. Der er endvidere lukket i efterårsferien, på helligdage og i dagene mellem jul og nytår. 

Betaling for 0. – 3. klasse udgør pt. kr. 1105 pr. måned i 12 måneder. Skolen yder fripladser eller reducerede fripladser ved indkomster under 400.000 kr. Der er mulighed for søskendemoderation. 

Ballettræning

Siden 1770’erne har Det Kongelige Teaters Balletskole uddannet dansere på et højt professionelt niveau til teatrets eget kompagni. Balletskolen har således i mere end 200 år skabt grundlaget for Den Kongelige Ballets udvikling til et af verdens førende kompagnier. Den grundige og respekterede træning - der udspringer af Bournonvilles verdenskendte skoler - resulterer i balletdansere af internationalt format, som gennem tiderne har begejstret det danske publikum og høstet stor anerkendelse i udlandet. 

Balletskolen underviser i dag i de samme trin og ofte i de samme sale, som man gjorde for 200 år siden. Men her hører lighederne også op. Skolen er i dag en eliteskole med fokus på mentaludvikling, motivation, præstation, talentudvikling og kammeratskab. 

Eleverne undervises 1½ time i klassisk ballet hver morgen fra mandag til fredag og fra 4. klasse også om lørdagen. Den daglige træning er nødvendig for, at elevernes muskler forbliver stærke og smidige. Fra 7. klasse undervises eleverne ligeledes i ballet, moderne dans eller andre stilarter om eftermiddagen nogle dage om ugen. Til træningen er eleverne delt op i træningshold efter alder og niveau. 

På Balletskolen er dansen en interesse, som professionelt bliver opmuntret og udviklet, og som nuanceres med undervisning i pas de deux, drama, mimik, gymnastik og musik.

Eleverne får desuden megen erfaring og kendskab til scenelivet, idet Den Kongelige Ballet et af de kompagnier i verden, der oftest har børn med i balletforestillinger - især Bournonvilles balletter.

Et mentalt fokus 

Balletskolen har de seneste år arbejdet meget med elevernes mentale tilgang til de fysiske udfoldelser. De undervises i diverse mentale værktøjer, som kan hjælpe dem med at holde fokus, nyde deres øvelser, øge deres præstationer m.m. Det giver eleverne en sikkerhed og en styrke, at de allerede så tidligt lærer noget om de ressourcer, de besidder og lærer, hvordan de kan anvende dem i forhold til træning, prøver, forestillinger og i deres liv i øvrigt.

Balletlærernes baggrund

Alle Balletskolens balletlærere har en baggrund som professionelle dansere. Stort set alle har gået på Balletskolen og danset i Den Kongelige Ballet. Lærerne har de sidste 10 år modtaget undervisning i pædagogik for at optimere deres formidling af dansen til børn. Siden 2007 har Balletskolen etableret en samlet uddannelse for skolens balletlærer, assistenter samt for underviserne på talentcentrene.

Pædagogisk uddannelse for balletlærere

Formålet med uddannelsen er at opnå pædagogiske kompetencer som balletlærer dvs.

  • at kunne reflektere over, begrebssætte og begrunde sine valg i den daglige pædagogiske praksis
  • at kunne omsætte sin viden om pædagogik i sin balletlærerpraksis

Kort beskrivelse af uddannelsen 

Gennem praktiske øvelser, oplæg, drøftelse og individuelle refleksioner erhverver deltagerne sig kundskaber om, begreber angående og færdigheder omkring den pædagogiske side af balletundervisning.

Prøver og forestillinger

Det er ikke altid, at undervisningen følger skoleskemaet til punkt og prikke. Af og til medvirker eleverne i forestillinger, og der er en del forberedende prøver før en premiere. Disse prøver ligger som regel i skoletiden, men de er medregnet i skoleårets generelle planlægning, og med klassernes lave elevtal er der rig mulighed for at følge op på undervisningen. 

Eleverne er med i balletforestillinger, så de kan blive vant til at stå på scenen. De medvirkende børn får kostumer, lærer at sminke sig og arbejder sammen med de voksne dansere eller skuespillere. Derudover deltager eleverne i ind- og udlandsturnéer, samt skaber deres egne forestillinger og opsøgende aktiviteter.

Blandt balletter, som Balletskolens børn medvirker i, er: Napoli, Et folkesagn, Nøddeknækkeren og Svanesøen. Derudover har Balletskolen børneballetter som Kom Bamse, nu balletter vi! og Fabelmageren.

Sundhed og trivsel

Balletbørn har en travl hverdag, og derfor har Det Kongelige Teater stort fokus på, at skolens elever trives under deres uddannelse til dansere. Balletskolen har forskellige tiltag, der skal sikre børnenes trivsel og en sund opvækst.

Balletskolen er tilknyttet de kommunale skolelægeordninger, skolen har sin egen fysioterapeut, idrætspsykolog og en speciallæge, som følger børnenes udvikling nøje i alle tre afdelinger. 

At spise sundt og godt er vigtigt for alle, men især for balletdansere, der hver dag skal yde en fysisk præstation på linje med professionelle sportsudøvere. Den Kongelige Ballet har derfor tilknyttet en diætist, der jævnligt underviser og vejleder eleverne i ernæring og sunde kostvaner. 

De tilsynsførende 

På Balletskolen er der ansat tilsynsførende pædagoger, der tager sig af eleverne, fra de møder om morgenen, til de har fri. De tilsynsførende er bindeleddet mellem ballet- og læseskolen og er garanter for elevernes trivsel og sociale liv på skolen. De tilsynsførende varetager ligeledes kommunikationen med forældrene i forbindelse med forestillinger, prøveforløb og elevernes øvrige dagligdag. I forbindelse med forestillinger, turnéer og andre arrangementer er eleverne altid under opsyn af de tilsynsførende. 

Ferier og fridage

Ferier og fridage følger så vidt muligt den normale ferieplan for folkeskoler i området, dog kan prøver og forestillinger forekomme i ferierne.

Eksamen

Hvert forår afholdes der balleteksamen, hvor de forskellige dansehold viser deres kunnen for en jury bestående af forstanderen for Balletskolen, balletmesteren, skolens balletundervisere og en uvildig censor (typisk en leder eller en underviser fra en europæisk anerkendt balletskole).

Alle elever modtager et standpunkt samt en udtalelse, der beskriver elevens indsatsområder i forhold til dennes fortsatte udvikling som danser.

Elever, der ikke består balleteksamen, modtager rådgivning af og samtaler med skolens personale og psykologisk uddannede eksterne konsulenter, ligesom eleverne vil blive tilbudt at indgå i et netværk af elever, der tidligere har forladt skolen. 

Forældre

At være forældre til et balletbarn

At lade sit barn gå til optagelsesprøve er at give sit barn mulighed for at gå i skole et unikt sted, der fremmer og udvikler barnets talent parallelt med, at barnet modtager en kvalificeret boglig undervisning. Men der er også nogle vilkår, alle forældre bør have in mente, inden de lader deres barn gå til optagelsesprøve. 

For det har en pris at være balletbarn. Det er for eksempel svært at få tid til at dyrke fritidsaktiviteter ved siden af skolen. Det kan være svært at planlægge ferier, idet børnene ikke altid har fri i skolernes almindelige ferieperioder, hvilket især kan være en hæmsko for familier med flere børn, hvoraf kun ét går på balletskolen. Eller det kan være svært at få tid til at se venner udenfor Balletskolen, hvorfor det er vigtigt, at forældrene hjælper børnene med at pleje 'den gamle' vennekreds.

Endelig har forældrene også en vigtig, motiverende rolle i forhold til balletbarnet. Alle eliteudøvere oplever op- og nedture i forbindelse med, at deres talent udvikles. De kan opleve, at skader sætter dem tilbage, at deres hårde slid ikke altid bærer frugt, eller at de ikke blev udpeget til lige den rolle, de ønskede. I disse tilfælde er det vigtigt, at også forældrene bakker eleverne op, således at barnet ikke mister gejsten. Det er ligeledes vigtigt, at forældrene har tillid til Balletskolens faglige ekspertiser. 

At gå på Balletskolen er med andre ord ikke en normal skolegang. Det er en moderne skolegang på særlige elitevilkår under trygge forhold.

Pris

Der er brugerbetaling på Balletskolen. Brugerbetalingen udgør 1870 kr. pr. måned i 12 måneder. Skolen yder fripladser eller reducerede fripladser ved indkomster under 400.000 kr. Der er også mulighed for søskendemoderation. 

SFO

Daglig åbningstid kl. 7:30 – 17. Der er lukket 5 uger om året, hvoraf de 4 er placeret i skolens sommerferie. Der er endvidere lukket i efterårsferien, på helligdage og i dagene mellem jul og nytår. 

Betaling for 0. – 3. klasse udgør pt. 1105 kr. pr. måned i 12 måneder. Skolen yder fripladser eller reducerede fripladser ved indkomster under 400.000 kr. Der er mulighed for søskendemoderation. 

En dansekarriere

Aspirantuddannelsen og vejen til at blive danser

I sæson 2014/15 startede Balletskolen en ny aspirantuddannelse. Sideløbende med balletuddannelsen indførtes en boglig uddannelse, så aspiranterne efter endt uddannelse desuden har et eksamensbevis fra en ungdomsuddannelse. Balletskolen har til dette formål indgået en aftale med Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus om, at aspiranter læser HF på den såkaldte Team Danmark-ordning. Det betyder, at aspiranterne går på en treårig HF-uddannelse på lige fod med sportsudøvere fra mange forskellige idrætsgrene.

Aspiranterne er organisatorisk nu under Balletskolen og vil - modsat tidligere – ikke indgå i Ballettens forestillinger de første to år. Der laves egne forestillinger til dem, og på tredje år indgår de så som tidligere i kompagniets forestillinger.

Aspiranterne starter deres dag på Falkonergården, hvorefter de har ballet hele eftermiddagen på Balletskolen. Om lørdagen trænes der med Kompagniet, og derefter fortsætter aspiranterne med egen undervisning.

Den nye aspirantuddannelse skal fortsat skabe dansere på et højt niveau, men styrkelsen i at give dem en boglig uddannelse med i rygsækken har været længe ventet, og det bliver meget spændende at følge det nye program.

Muligheder som balletdanser

Efter tre år som aspiranter er eleverne som 19-årige færdiguddannede balletdansere. Langt de fleste bliver optaget som korpsdansere i Den Kongelige Ballet, og enkelte søger til udlandet for at starte en karriere dér. I kompagniet fortsætter udviklingen af danserne, og de mest talentfulde bliver efter en årrække udnævnt til solister og de allerbedste til solodansere. Nogle af danserne begynder også at undervise eleverne på Balletskolen eller at arbejde med instruktion og koreografi.