Praktik og studiejob

Praktik og studiejob

Det Kongelige Teater er en spændende arbejdsplads med mange forskellige funktioner og medarbejdergrupper, og mange unge og studerende er beskæftigede i teatrets forskellige afdelinger.

Udover studiejobs tilbyder vi løbende også forskellige typer af praktikpladser; lige fra en uges skolepraktik til et erhvervsfagligt praktikforløb i forbindelse med din uddannelse.

Søger du et studiejob eller en mulig praktikplads, kan du læse mere her.

Studenterarbejde

Mange studerende er beskæftigede i teatrets forskellige afdelinger.

Skriftlig ansøgning bedes sendt til

Det Kongelige Teater
Postboks 2185
1017 København K.

Skriv venligst i din ansøgning, hvilken funktion du er interesseret i.

Uddannelsespraktik

Praktik som led i din uddannelse kan i enkelte tilfælde imødekommes.

Vi opslår ledige praktikstillinger her, så hold øje med siden.

Skolepraktik

Det Kongelige Teater er en spændende arbejdsplads med mange forskellige funktioner og derfor også mange forskellige medarbejdergrupper. Som skolepraktikant på teatret har du mulighed for at få et indblik i nogle af de jobtyper, som ikke findes mange andre steder. 

Vi gør opmærksom på, at vi hvert år har rigtig mange ansøgere og desværre kun er i stand til at udbyde et meget begrænset antal praktikpladser. Du kan derfor ikke være sikker på at få tilbudt en praktikplads, når du har sendt en ansøgning.

For at søge en skolepraktikplads på teatret, skal du:

  • Gå i 9. eller 10. klasse
  • Ansøge via det elektroniske ansøgningsskema, du finder nederst på siden
  • Angive din foretrukne uge for praktikken samt en alternativ uge
  • Nøje overveje, hvilket område du helst vil i praktik indenfor
  • Sørge for at skrive en udførlig begrundelse af dit valg af afdeling.

Du bedes være opmærksom på at:

  • Vi kun har meget få pladser i afdelingerne
  • Det kun er muligt at søge én gang og kun inden for ét område
  • Du kun kan komme i praktik på teatret én gang i løbet af 9. og 10. klasse
  • Ugen for praktikken skal aftales med afdelingen, når vi har fået din ansøgning. Vi kan dog ikke tilbyde praktikpladser i alle uger, da vi i nogle uger har meget travlt med vores produktioner
  • Det ikke er muligt at komme i praktik som eksempelvis scenograf, koreograf, manuskriptforfatter, skuespiller, tøj-/kostumedesigner eller balletdanser.

Læs mere om, hvilke praktikmuligheder der tilbydes herunder.


 

Det Kongelige Kapel 

Et praktikophold i kapellet byder på mange spændende oplevelser i løbet af den uge, opholdet varer. Det kan være alt fra store velkendte operaer, de største og mest kendte balletter til uropførelser af operaer og ny musik til nye balletter. Ofte foregår det alt sammen i samme uge. Kapellet har som regel prøver på en forestilling om dagen og spiller en anden forestilling om aftenen. 

Som praktikant sidder du så vidt muligt sammen med den instrumentgruppe, du tilhører og ser med i noderne under prøverne. Du vil også have mulighed for at komme med til forestillinger, hvor du vil blive placeret så du både har mulighed for at følge med i noderne og i, hvad der foregår på scenen. Du skal derfor regne med, at dit praktikophold både vil kunne foregå om dagen og om aftenen.

Du kommer ikke selv til at spille med, men du får en oplevelse af, hvad det vil sige at spille i og være medlem af et af Danmarks førende orkestre. 

Det er en forudsætning, at du spiller på et klassisk instrument og har interesse for klassisk musik. Skriv i ansøgningsskemaet, hvilket instrument du spiller.

Afdelingen har desværre ikke mulighed for at tage flere praktikanter i foråret 2019

KGL+ 

Afdelingen arbejder med at involvere børn, unge og voksne i alle aldre i scenekunst.

Vi har f.eks. workshops for skoleklasser, der selv vil prøve kræfter med ballet, orkester, opera eller skuespil. Vi har lange læringsforløb på skolerne, hvor en klasse laver deres egen ballet eller opera.

Vi har også et Publikumsorkester, der øver hver uge og optræder med egne koncerter samt nogle unge teaterpiloter, der laver projekter for og med andre unge og et ungdomsballetkompagni, Kompagni B, der laver balletforestillinger for andre unge.

Desuden har vi store events som åbent hus og Kulturnat, og hver weekend har vi et væld af aktiviteter i vores foyerer som også skal forberedes.

Hvis du har lyst til at komme i praktik i KGL+, skal du være nysgerrig og udadvendt, da vi møder mange nye mennesker hver dag gennem vores programmer. Dine opgaver vil bestå af forskelligt praktisk arbejde som f.eks. at forberede og assistere til workshops eller mere skriftlige opgaver som at skrive til f.eks. Facebook og Instagram samt fotografere og lave filmklip af aktiviteter.

Afdelingen har desværre ikke mulighed for at tage flere praktikanter i foråret 2019

Herre- og dameskræddersalen

Det Kongelige Teater har både en herreskræddersal og en dameskræddersal, der begge producerer kostumer til teatrets forestillinger. Det kan være alt lige fra moderne kreationer, skabt af tidens ”hotte” unge designere, til historisk korrekte stilkostumer. Udover det vedligeholder vi færdigproducerede forestillinger, det kan være ind- og udtagning af sømme, reparationer osv.

Som praktikant på en af skræddersalene vil du få forelagt diverse syopgaver afhængigt af dine sykundskaber. Du vil desuden komme på en rundvisning på Gamle Scene, og muligvis komme på besøg på værkstederne i Skuespilhuset og i Operaen samt overvære kostumeprøver på de forskellige scener. Skræddernes arbejdstid er i dagtimerne.

Da skræddernes arbejdsdag forløber med at sy, er det en forudsætning, at du har lyst til og at du kan sy. Du kommer ikke til at designe under dit praktikophold, hvorfor vi ikke kan tilbyde praktikplads som tøjdesigner eller lignende.

Herreskræddersalen kan først tage praktikanter efter d. 1. april 2019

Dameskræddersalen har desværre ikke mulighed for at tage flere praktikanter i foråret 2019

Sceneteknikken

I løbet af en praktikuge i sceneteknisk afdeling vil du kunne følge med i, hvorledes kulisser og tæpper samles og opsættes på scenen, samt få indblik i den lystekniske og maskinelle side af en forestilling. Du vil blive involveret i, hvordan der gøres klar til dagens prøve og aftenens forestilling, og der vil eventuelt være mulighed for at overvære en forestilling.

Nogle uger er der stor aktivitet fra tidlig morgen til sen aften, andre uger er det mere spredt, hvorfor du både skal regne med arbejdsdage i tidsrummene kl. 7-15 og 15-23, samt eventuelt en enkelt fridag, hvis der ikke er aktiviteter på scenen.

Lyd- & Video-afdelingen

Hvis du er interesseret i lyd og/eller video, så skal du søge praktik i denne afdeling.

Du vil komme til at følge en tonemester og/eller en videotekniker og få indblik i, hvordan hverdagen ser ud for disse faggrupper.

Arbejdstiderne for gruppen af medarbejdere er meget forskellige, hvorfor du skal regne med mødetidspunkter om morgenen eller om aftenen samt en enkelt fridag, hvis der ikke er aktiviteter på scenen.

Det er en forudsætning, at du har lidt erfaring med lyd eller video på forhånd, hvis du skal komme i betragtning til en praktikplads i denne afdeling. Dog skal du være opmærksom på, at du primært vil komme til at observere det daglige arbejde med klargøring til prøve eller forestilling og afvikling af disse. Der vil også være mulighed for at overvære en forestilling.

Rekvisitafdelingen

Rekvisitafdelingen arbejder med at fremskaffe de rekvisitter, der skal bruges til forestillingerne, og rekvisitørerne afvikler prøver og forestillinger på alle teatrets scener.

Afdelingen arbejder tæt sammen med de andre afdelinger i Produktionsafdelingen i produktionsfasen, med sceneteknikken  i forbindelse med prøver og forestillinger og i det daglige med alle de kunstneriske afdelinger i prøvesalene.

Som praktikant vil du få mulighed for at følge rekvisitørens arbejde, og du vil komme til at følge sceneprøver fra salen. Du vil også få mulighed for at overvære afviklingen af en forestilling.

P.g.a. stort antal ansøgninger har afdelingen har desværre ikke mulighed for at tage flere praktikanter i foråret 2019

Forestillingsleder Skuespilhuset

Som skolepraktikant følger du en forestillingsleders hverdag i Skuespilafdelingen. Det vil sige, at du er med ved prøver og kan observere, hvordan skuespillerne arbejder. Herudover får du et indblik i, hvilke andre funktioner der er i huset.

Du vil evt. blive bedt om at hjælpe til med små opgaver som f.eks. at kopiere, hente ting til prøven eller hjælpe til på scenen, hvis der er en praktisk sjov lille opgave. Der vil tillige være mulighed for en lille rundvisning i Skuespilhuset.

Du bedes bemærke, at du ikke selv får mulighed for at afprøve noget som skuespiller under dit praktikophold.

Afdelingen har desværre ikke mulighed for at tage flere praktikanter i foråret 2019

Operaakademiet

Operaakademiet uddanner operasangere vokalt, musikalsk og musikdramatisk gennem en 3-årig uddannelse. Du vil få mulighed for at følge med i og få et godt indblik i elevernes hverdag. I løbet af ugen vil der være forskellige sceniske projekter, og du vil følge med i prøverne og måske også få mulighed for at overvære enkelte sangtimer.

Det er en forudsætning, at du interesserer dig for operasang og selv synger for eksempel hos en sanglærer eller i kor. Du vil få rig mulighed for at observere, men du kan desværre ikke selv komme til at deltage i undervisningen.

Afdelingen har desværre ikke mulighed for at tage flere praktikanter i foråret 2019

Operaopsætning

Kunne du tænke dig at være med under prøverne på en opera og se hvordan det hele bliver til. Du vil følge en instruktørassistent eller forestillingsleder i prøvesal eller på scenen. Der vil sikkert også være mulighed for at overvære en forestilling om aftenen, fra sidescenen.

Det Kongelige Teater tager forbehold for, at det i enkelte tilfælde afhængigt af produktionen kan blive nødvendigt at flytte eller aflyse allerede aftalte praktikuger.

Maskør & paryk

I Maskør & Parykafdelingen arbejder vi med alt der har med hovedet at gøre. Vi arbejder med ansigtet, huden, håret og parykker. Det er vores ansvar at skabe de rette kunstneriske udtryk i samarbejde med kostumedesigneren på de enkelte forestillinger.

Vi har mange fagligheder i afdelingen og arbejder med følgende områder: fremstilling af parykker, klip, farve, styling, håropsætning, karaktersminkning, skønsminke og special effects.

Som maskør skal man kunne lide både at producere til forestillingerne og afvikle forestillingerne. Det vil sige, at arbejdstiderne er både om dagen og om aftenen. En afgørende del af en maskørs arbejde er kontakten med kunstneren. Det kræver tålmodighed, indlevelse og respekt, da du er sammen med kunstneren lige før vedkomne skal på scenen og præstere.

Det er en forudsætning, at du er nysgerrig på alle de omtalte fagområder.

Afdelingen har desværre ikke mulighed for at tage flere praktikanter i foråret 2019


Skolepraktik i foråret 2019 

Er du interesseret i én af ovenstående praktiksteder, så send din ansøgning afsted via det elektroniske ansøgningsskema herunder.

ÅBN ANSØGNINGSSKEMA

Har du spørgsmål ang. skolepraktik eller er den afdeling, du søger ikke på listen over praktiksteder, er du velkommen til at kontakte os på skolepraktikanter@kglteater.dk.

D. 12. august åbnes der for ansøgninger til skolepraktik i efteråret 2019

Bemærk! Der kan være afdelinger der ikke tager praktik i en given periode. På ansøgningsformularen kan kun vælges mellem de afdelinger der aktuelt tilbyder praktikpladser.