Om operaakademiet

Om operaakademiet

Operaakademiet tilbyder en 3-årig uddannelse som operasanger i et samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Akademiet har til huse i Operaen på Dokøen, og undervisningen foregår både i Operaen og på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 

Uddannelsen er en overbygning til Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums kandidatuddannelse for sangere. Unge begavede sangere med en privat uddannelse kan dog også søge optagelse på lige fod med institutionsuddannede. Samarbejdet mellem Konservatoriet og Det Kongelige Teater består i princippet i, at Det Kgl. Danske Musikkonservatorium er ansvarlig for den vokale og musikalske undervisning og Det Kongelige Teater for den musikdramatiske.

Aktivitetskalender

Efterår 2016

Work-shop-afleveringer:
11. og 13. oktober kl. 19 på Takkelloftet (gratis adgang)
28. og 29. november kl. 19 på Takkelloftet (gratis adgang)

Forår 2017

Koncerter på Gamle Scene:
Gamle Scene den 27. og 29. januar 2017 kl. 19.30 
Solister: Operaakademiets studerende.
Orkester: Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Symfoniorkester
Dirigent: Michael Boder
Konferencier: Anne Margrethe Dahl

Koncerter, 1. årselever
13. januar Johanneskirken i Greve kl. 19.30
10. marts Kongegaarden, Korsør kl. 19:30
24. marts Køge Musikskole kl. 19.30
23. april Næstved Musikforening kl. 15.30

The Rape of Lucretia, opera af Benjamin Britten  
Takkelloftet 30. marts, 1., 3., 5. april kl. 20.
Solister: Operaakademiets studerende.
Orkester: Athelas Sinfonietta Copenhagen
Instruktion: Ebbe Knudsen
Dirigent: Ian Ryan

Eksamen og afleveringer 2017 på Takkelloftet, Operaen.
Mandag den 22. maj kl. 19 - Pelléas et Mélisande, Dialogues des Carmélites, La serva padrona
Tirsdag den 23. maj kl. 19 - Cosí fan tutte
Onsdag den 24. maj kl. 19 - Pelléas et Mélisande, Dialogues des Carmélites, La serva padrona
Fredag den 26. maj kl. 12 - Cosí fan tutte
Der er gratis adgang.

Pelléas et Mélisande, Les Dialogues des Carmélites, La Serva Padrona
Med på produktionen Pelléas et Mélisande, Les Dialogues des Carmélites, La Serva Padrona har vi tre studerende fra Accademia di Belle Arti di Firenze; Gisella Butera, Elena Anna Servidio og Joanna Strutynska, som har været med i planlægning af henholdsvis rekvisitter, kostumer og scenografi.

Gisella, Elena og Joanna er her med deres lærer fra Accademia di Belle Arti, Enrico de Feo, som er instruktør på denne produktion.

Cosi fan tutte
Med Mozarts Cosi fan tutte besluttede vi at spille hele operaen, idet alle eleverne på vores afgangshold (OAIII), på nær rollen som Despina, perfekt dækkede alle rollerne. Vi har valgt den kendte britiske instruktør Mike Ashman til at varetage instruktionen. Mike Ashman har tidligere iscenesat Elskovsdrikken på Det Kongelige Teater.

Scenetårnsprojekt på Den Danske Scenekunstskole:
9. marts kl. 19
10. marts kl. 14
11. marts kl. 17
13., 14. og 15 . marts kl. 15 og 19

I sæsonen 2016/2017 medvirker følgende studerende i Det Kongelige Teaters forestillinger:

Daniel Waade - Sparbüchsenbill i Mahagonny

Clara Cecilie Thomsen  - Barbarina i Figaros Bryllup

Frederik Paevatalu Rolin - Schaunard i La Bohème

Lydia Hoen Tjore (Delia), Julia Ojansivu (Delia), Fanny Kempe (Modestina) i Il viaggio a Reims

 

 

Om uddannelsen

Om uddannelsen

På 1. år arbejdes der med grundlæggende fysiske og dramatiske fag og musikalsk med ensembler og indstudering af partier, hovedsagelig på originalsprog. Derefter går man gradvist i gang med mindre musikdramatiske opgaver.

I løbet af 2. og 3. år udvides det musikdramatiske arbejde både stilistisk og genremæssigt, samtidig med at der foranstaltes større og mindre produktioner og koncerter både med klaver og orkester.

Endvidere tilstræbes det, at eleverne får praktisk sceneerfaring ved at medvirke i forestillinger på Det Kongelige Teater eller andre operascener.
Under hele uddannelsen arrangeres kurser i f.eks. stildans, sminkning, fægtning, sprog, skuespildramatik samt masterclasses og interpretationskurser med internationale scenekunstnere.

Lærerstab

Forstander: Anne Margrethe Dahl
Individuel sangundervisning (hovedfag): Professor Helene Gjerris, Kirsten Buhl Møller, Susanna Eken, Operasanger/Forstander Anne Margrethe Dahl
Musikalsk uddannelsesleder: Fiona MacSherry
Dramatisk uddannelsesleder: Ebbe Knudsen

Yderligere er der for hver sæson tilknyttet en lang række dramalærere, instruktører, repetitører, kapelmestre, bevægelseslærere, sprogcoaches og dramaturger.

 

 

Studieordning

Musikalske fag

Individuel sang (hovedfag): Regelmæssig individuel undervisning gennem hele studieforløbet. Den studerende skal opnå den vokaltekniske og musikalske færdighed, der kvalificerer til fuldt professionel scenisk udførelse af mellemstore/store partier i stemmefagets repertoire.

Repetition: Regelmæssig individuel undervisning gennem hele studieforløbet. Indlæring af det stof, der anvendes i den øvrige undervisning, og grundlæggende repertoirekundskab. Suppleres i løbet af studietiden med "rolleindstudering med repetitør" (s.d.)

Deklamation/taleteknik: Udviklingsfag på 1. år, der i arbejdet med tekst og stemme lægger grunden for de dramatiske fag. Kan efter behov fungere som støttefag til sangundervisningen, såfremt den enkelte studerende har basale taletekniske problemer. Efter 1. år kan faget tildeles efter indstilling.

Sprog: Svarer grundlæggende til kravene for Musikkonservatoriets studieordning for faget sang (s.d.). Undervisningen skal støtte indlæringen af fremmedsproget repertoire, og kan efter behov udformes kontinuerligt i kurser og/eller som konsultationstimer i tilslutning til praktiske opgaver.

Ensemblesang / arbejde med recitativer / klaverprøve med coach/dirigent: Gennemgående fag under hele studieforløbet. Træning af musikalske ensemblediscipliner med særlig scenisk relevans. Undervisning i mindre grupper.

Dramatiske fag

Dramatik: Holdundervisning gennem 1. studieår. Grundlæggende skuespilteknik (f.eks. udfra improvisation, gruppeøvelser og ikke-sungne tekster) integreres gradvis med musikdramatik.

Musikdramatik: Afløser gradvist dramatik som grundlæggende dramatisk fag. Tilrettelægges som scenisk arbejde med afsnit eller komplette værker fra operalitteraturen, individuelt eller i hold sammensat efter opgavens krav. Hvert projekt afsluttes normalt med en fremvisning, som udgør det primære grundlag for vurderingen af den studerendes standpunkt og udvikling.

Musikalsk interpretation samt Rolleindstudering med repetitør: Individuelle discipliner, gennemgående fag under hele studieforløbet. Fungerer både som støttefag til det musikdramatiske arbejde og som repertoireindlæring, samt som forberedelse til forsyngninger (auditions).

 

 

 

Fysiske fag

Opvarmning, styrketræning, improvisation, dans: Holdundervisning kontinuerligt gennem hele studieforløbet. Metoder er bl.a. moderne dans, stildans, fægtning, stunt. Træning af scenisk kropsbevidsthed. Der kan ligeledes tildeles undervisning i støttefag som afspænding, Alexanderteknik, Pilates eller lignende efter indstilling fra hovedfagslæreren.

Disse fag udgør den grundlæggende uddannelse, som suppleres med kurser og studierejser

Kurser: I musikalsk/sceniske færdigheder: f.eks. Masterclasses, mime, fægtning, orkestersamarbejde, sminkning, kulturelle orienteringsfag m.m.

Studierejser: Der tilstræbes 1 rejse pr. år til operahuse og/eller uddannelsesinstitutioner i udlandet.

Formål, indhold og progression for de enkelte fag

Der tilstræbes en åben studiestruktur med henblik på:

  • Individuel strukturering af studiet for den enkelte studerendes udviklingskurve.
  • Integration af fagene, både mellem og indenfor hovedgrupperne - f.eks. følges udviklingen i det musikdramatiske arbejde af sanglæreren, og sprogundervisningen kan koordineres med konkrete projektopgaver.
  • Kombination af koncentreret projektarbejde (f.eks. kurser, musikdramatik, praktik) med regelmæssige skemafag (f.eks. sang).
  • Studieordning

 

 

Optagelse

Der afholdes optagelsesprøve hvert år i februar/marts, og der optages ca. seks studerende.

I 2017 er optagelsesprøven den 24. 25. og 26. februar. Der er ansøgningsfrist den 1. februar 2017 kl. 12.00

Information om optagelse kan hentes (PDF) på Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums hjemmeside eller ved henvendelse til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på telefon +45 72 26 72 26. 

Ansøgning til Operaakademiet foregår via musikuddannelser.dk
Såfremt der opstår problemer med ansøgningen på musikuddannelser.dk kontakt venligst admission@dkdm.dk 

Skemaer til rekvirering af danske oversættelser kan downloades her

Optagelsesprocedure: Der afholdes optagelsesprøve til Operaakademiet én gang årligt. Optagelsesprøven bedømmes af en censorkomité, bestående af: 

  • Forstanderen ved Operaakademiet.
  • En fagcensor, udpeget blandt de lærere, der på Det Kongelige Teater er tilknyttet Operaakademiet.
  • En fagcensor, udpeget blandt de lærere, der på DKDM er tilknyttet Operaakademiet.
  • Samt to eksterne censorer, som beskikkes for en 3-årig periode af Kulturministeriet efter indstilling fra Operaakademirådet.

Indstilling til optagelse foretages af censorkomitéen. Beslutning om optagelse træffes af Operaakademirådet efter udtalelse fra forstanderen. 

OBS! Hvis en censor er inhabil i forhold til en ansøger, har censor hverken taletid eller stemmeret i forhold til denne ansøger. Bisidder bliver i forhold til denne ansøger fungerende censor.

Adgangsgrundlag: Kvalificeret er enhver, der efter censorkomitéens vurdering af den aflagte prøve vil kunne antages at virke som operasanger indtil højeste kunstneriske niveau efter en normal 3-årig uddannelse, eller i særlige tilfælde efter en 4-årig uddannelse.

Der forudsættes et alment-musikalsk kundskabsniveau svarende til kravene efter Konservatoriets kandidatuddannelse. Det er en forudsætning, at den optagelsessøgende kan modtage undervisning på dansk.

Optagelsestal: Der optages årligt ca. 6 studerende.

Fremgangsmåde ved ansøgning og optagelse: Tilmelding sker www.musikuddannelser.dk hvor ansøgningsskemaet i udfyldt stand skal sendes med post og være Det Kongelig Danske Musikkonservatorium i hænde senest 1. februar kl. 12.00

Forud for prøven modtager aspiranten indkaldelse med angivelse af tid og sted for prøvens afholdelse, samt orientering om prøvens form og forløb. Umiddelbart efter prøven modtager aspiranterne besked om indstilling. Dog kan endelig besked om optagelse først meddeles efter behandling i Operaakademirådet.

Klageadgang: Klager over optagelsesprøven behandles i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 328 af 22. maj 1995.

Bedømmelse: Bedømmelsen baseres på en samlet vurdering af aspirantens mulighed for efter endt uddannelse at kunne virke som operasanger på højeste kunstneriske niveau.

Operaakademiets ledelse fastlægger vejledende retningslinier for optagelsesproceduren.
Ved bedømmelsen gives karakter ud fra 7-trinskalaen.
Ved beslutning om optagelse kan, ud over det begrænsede antal studiepladser, bl.a. også indgå hensyn til fordelingen af stemmetyper, hvilket er afgørende for institutionens funktion.

Optagelseskrav: To operaarier og et større operarecitativ, mindst én af opgaverne sunget på dansk. Samlet varighed af det opgivne stof: max. 12 minutter. Dommerkomitéen er berettiget til kun at høre dele af programmet efter eget skøn.

I forbindelse med den normale optagelsesprøve vil censorkomitéen kunne foranledige afholdt tillægsprøver. Disse prøver kan f.eks. rumme flg. punkter:

Der synges en enkel sang eller romance efter eget valg på ansøgerens modersmål, enten med klaverakkompagnement eller uakkompagneret. Varighed max 3 minutter.

Der fremføres en monolog el.lign. fra et skuespil eller et stykke prosa eller et digt efter eget valg - på ansøgerens modersmål. Varighed max. 3 minutter.

Der udføres et improvisationsforløb sammen med en tilforordnet dramatisk lærer, med hvem opgaven aftales på stedet.

Der arbejdes musikalsk med en tilforordnet repetitør på en arie eller et recitativ.

Alle indstuderede opgaver fremføres udenad.

 

Kontakt

Postadresse

Operaakademiet 
Postboks 2185 
1017 København K
oakontor@kglteater.dk

Forstander

Anne Margrethe Dahl 
33 69 37 81 
amda@kglteater.dk 

Sekretariat

Susanne Rolin 
33 69 37 91 
suro@kglteater.dk 

Helena Schulstad
33 69 37 92
hsch@kglteater.dk

Cecilie Engen Winton 
33 69 37 93
cewi@kglteater.dk