Om operaakademiet

Om operaakademiet

Gennem Operaakademiet samarbejder Det Kongelige Teater og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium om uddannelserne i opera. Der udbydes en 2-årig kandidatuddannelse med specialisering i opera samt en 2-årig solistklasse med opera på højeste niveau. Operaakademiet har til huse i Operaen på Dokøen, og undervisningen foregår både i Operaen og på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Begge uddannelser er normeret til 120 ECTS-point.

Kandidatuddannelse

Kandidatuddannelsen forudsætter en afsluttet musikfaglig bacheloruddannelse eller dokumentation af tilsvarende niveau. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er ansvarlig for den vokale og musikalske undervisning og Det Kongelige Teater for den sceniske. Eksamensbevis udstedes af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Solistuddannelse

Solistuddannelsen forudsætter en afsluttet musikfaglig kandidatuddannelse eller dokumentation af tilsvarende niveau. Denne uddannelse tilbydes særligt talentfulde unge operasangere på højeste niveau. Studieforløbet tilpasses den enkelte sanger i et samarbejde mellem såvel Operaakademiet og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som operaafdelingen på Det Kongelige Teater i form af et Young Artist Program. Solistuddannelsen afsluttes med et debutprojekt. Eksamensbevis udstedes af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Ansøgere, der i forvejen har afsluttet en kandidat- eller solistuddannelse, kan kun optages på en ny kandidat- eller solistuddannelse, hvis der er ledige pladser.

* I 2018 og 2019 etableres en overgangsordning for studerende, der allerede har en kandidatuddannelse, så de kan ansøge på lige fod med ansøgere med en bachelorgrad.

Aktivitetskalender

Forår 2019

Koncerter på Store Scene (Operaen):
Store Scene lørdag den 26. januar kl. 19:30
Store Scene søndag den 27. januar kl. 19:30
Solister: Operaakademiets studerende.
Orkester: Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Symfoniorkester
Dirigent: Mikael Boder
Konferencier: Anne Margrethe Dahl 

Billetter købes på kglteater.dk

Poppeas Kroning af Monteverdi på Takkelloftet (Operaens lille scene)
18., 20.,22. og 24 marts kl. 19:30

Nero: Mia Bergström
Poppea: Margaux de Valensart/Frøy Hovland Holtbakk
Ottavia: Kari Dahl Nielsen
Ottone: Magnus Ingemund Kjelstad
Seneca: Joel Kyhle
Drusilla/Virtu: Cassandra Lemoine
Arnalta: Johan Olsson
Amore: Henrike Henken
Fortuna: Renate Ekerhovd
Soldier 1: Gerald Geerink
Soldier 2: Fredrik Bjellsäter
Liberto: Tomi Punkeri
Lucano: Fredrik Bjellsäter 

Instruktør: Ebbe Knudsen 

Billetter købes på kglteater.dk

Koncerter, 1. årselever
28. marts: Kongegaarden, Korsør kl. 19:30
29. marts: Køge Musikskole kl. 19.30
7. april: Næstved Musikforening kl. 15.30
14. maj: Greve Johanneskirken kl. 19:30 

Eksamen og visninger 2019 i Sal A på Gamle Scene
12. og 14. juni Cosí fan tutte (eksamen)
13. og 15. juni Hänsel und Gretel (eksamen) + uddrag af Anne Bolena, Den solgte Brud, Elskovsdrikken
 12., 13., og 14 juni kl 19:00
15. juni kl 12:00 

Til alle operaakademiets visninger, afleveringer og eksaminer er der gratis adgang, og man får en plads efter først-til-mølle princippet.

Hjertelig velkommen!

I sæsonen 2018/2019 medvirker følgende studerende i Det Kongelige Teaters forestillinger:
Kari Dahl Nielsen, synger partiet Cherubino i Figaros Bryllup, og Mia Bergstrøm er cover i samme rolle. Renate Ekerhovd synger rollen som Barbarina.

I Trubaduren medvirker Amanda Larsson, Mathias Monrad Møller og Frederik Bjellsäter.

I La Bohéme er Magnus Kjelstad og Margaux de Valensart cover på partierne Schaunard og Musetta.

I Flagermusen deler Frøy Hovland Holtbakk og Mia Bergstöm rollen som Søster Ida, og Frøy er også cover på rollen som Adéle.

I Drot og Marsk synger Mathias Monrad Møller rollen som Arved.

Og i Tosca synger Martin Vilbrand rollen som Sciarrone.

I Nixon in China synger Kari Dahl Nielsen partiet som Maos 2. sekretær

Derudover vil Amanda Larsson, Kari Dahl Nielsen, Margaux de Valensart, Frøy Hovland Holtbakk og Mia Bergstöm synge Blumenmädchen med det Kongelige Kapel når de holder til koncert den 8. februar, og spiller hele 2. akt af Parsifal med Det Kongelige Teaters chefdirigent Alexander Vedernikov i spidsen.

 

 

Om uddannelsen

Om kandidat-uddannelsen

Der arbejdes kontinuerligt i løbet af uddannelsen på en vokalteknisk og kunstnerisk udvikling. Parallelt vil den studerende blive tilbudt undervisning i kropsfag og dramatik. Musikalsk arbejdes der via repetition med ensemblesang og indstudering af partier. Her vil der være særlig fokus på stilforståelse, sprog og interpretation. I løbet af de to studieår forenes de mange fag og værktøjer i musikdramatiske opgaver, enten i form af work-shops, større eller mindre produktioner eller koncerter.

Ved eksamen forventes det, at den studerende igennem det individuelle forløb, som tilbydes, har fået tilstrækkelige værktøjer til at understøtte sin evne til kreativt at kunne realisere og udtrykke sit eget kunstneriske koncept, alene og i samarbejde med andre på højt niveau.

Studieordningen er under udarbejdelse og vil opfylde de formelle krav, der stilles til en kandidatuddannelse ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Om solistklasse-uddannelsen

I dette ”Young Artist Program” samarbejder Det Kongelige Teater, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Operaakademiet om et individuelt uddannelsesforløb med særligt fokus på praktisk erfaring med arbejdet som operasolist. Der vil løbende være undervisning i sang, skuespilteknik og repetition. Yderligere arbejdes der på vokal og musikalsk udvikling af relevant audition-repertoire samt professionelle audio/video-optagelser af samme, som præsenteres ved afslutningen af studiet. Ved afgangseksamen forventes det, at den studerende fremstår som en moden, kunstnerisk personlighed, som formår at skabe, realisere og udtrykke sine egne kunstneriske begreber på det højeste faglige og professionelle niveau.

Studieordningen er under udarbejdelse.

 

 

Studieordningen - Kandidatuddannelsen

Musikalske fag

Individuel sang (hovedfag): Regelmæssig individuel undervisning gennem hele studieforløbet. Den studerende skal opnå den vokaltekniske og musikalske færdighed, der kvalificerer til fuldt professionel scenisk udførelse af mellemstore/store partier i stemmefagets repertoire.

Repetition: Regelmæssig individuel undervisning gennem hele studieforløbet. Indlæring af det stof, der anvendes i den øvrige undervisning, og grundlæggende repertoirekundskab. Suppleres i løbet af studietiden med "rolleindstudering med repetitør" (s.d.)

Deklamation/taleteknik: Udviklingsfag på 1. år, der i arbejdet med tekst og stemme lægger grunden for de dramatiske fag. Kan efter behov fungere som støttefag til sangundervisningen, såfremt den enkelte studerende har basale taletekniske problemer. Efter 1. år kan faget tildeles efter indstilling.

Sprog: Svarer grundlæggende til kravene for Musikkonservatoriets studieordning for faget sang (s.d.). Undervisningen skal støtte indlæringen af fremmedsproget repertoire, og kan efter behov udformes kontinuerligt i kurser og/eller som konsultationstimer i tilslutning til praktiske opgaver.

Ensemblesang / arbejde med recitativer / klaverprøve med coach/dirigent: Gennemgående fag under hele studieforløbet. Træning af musikalske ensemblediscipliner med særlig scenisk relevans. Undervisning i mindre grupper.

Dramatiske fag

Dramatik: Holdundervisning gennem 1. studieår. Grundlæggende skuespilteknik (f.eks. udfra improvisation, gruppeøvelser og ikke-sungne tekster) integreres gradvis med musikdramatik.

Musikdramatik: Afløser gradvist dramatik som grundlæggende dramatisk fag. Tilrettelægges som scenisk arbejde med afsnit eller komplette værker fra operalitteraturen, individuelt eller i hold sammensat efter opgavens krav. Hvert projekt afsluttes normalt med en fremvisning, som udgør det primære grundlag for vurderingen af den studerendes standpunkt og udvikling.

Musikalsk interpretation samt Rolleindstudering med repetitør: Individuelle discipliner, gennemgående fag under hele studieforløbet. Fungerer både som støttefag til det musikdramatiske arbejde og som repertoireindlæring, samt som forberedelse til forsyngninger (auditions).

 

 

 

Fysiske fag

Opvarmning, styrketræning, improvisation, dans: Holdundervisning kontinuerligt gennem hele studieforløbet. Metoder er bl.a. moderne dans, stildans, fægtning, stunt. Træning af scenisk kropsbevidsthed. Der kan ligeledes tildeles undervisning i støttefag som afspænding, Alexanderteknik, Pilates eller lignende efter indstilling fra hovedfagslæreren.

Disse fag udgør den grundlæggende uddannelse, som suppleres med kurser og studierejser

Kurser: I musikalsk/sceniske færdigheder: f.eks. Masterclasses, mime, fægtning, orkestersamarbejde, sminkning, kulturelle orienteringsfag m.m.

Studierejser: Der tilstræbes 1 rejse pr. år til operahuse og/eller uddannelsesinstitutioner i udlandet.

Formål, indhold og progression for de enkelte fag

Der tilstræbes en åben studiestruktur med henblik på:

 • Individuel strukturering af studiet for den enkelte studerendes udviklingskurve.
 • Integration af fagene, både mellem og indenfor hovedgrupperne - f.eks. følges udviklingen i det musikdramatiske arbejde af sanglæreren, og sprogundervisningen kan koordineres med konkrete projektopgaver.
 • Kombination af koncentreret projektarbejde (f.eks. kurser, musikdramatik, praktik) med regelmæssige skemafag (f.eks. sang).

 

 

Optagelse

Den 2-årige kandidat-uddannelse: Der afholdes optagelsesprøve hvert år i februar/marts. I 2019 finder optagelsesprøven til den 2-årige kandidatuddannelsen sted den 8., 9. og 10. marts. Der er ansøgningsfrist den 1. februar 2019 kl. 12.00

Den 2-årige solistklasse-uddannelse: Der afholdes optagelsesprøve første gang i efteråret 2019. Optagelsesproceduren er under udarbejdelse.

Information om optagelse kan findes på Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums hjemmeside www.dkdm.dk eller ved henvendelse til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på telefon +45 72 26 72 26. 
Information om hvordan man søger om optagelse samt ansøgningsskema kan findes her: https://www.dkdm.dk/Studier/Optagelsesproever  

Optagelsesprocedure til kandidatuddannelsen: Der afholdes årligt optagelsesprøve til kandidatuddannelsen på Operaakademiet. Optagelsesprøven bedømmes af en censorkomité, bestående af: 

 • Forstanderen ved Operaakademiet.
 • En fagcensor, udpeget blandt deundervisere, der på Det Kongelige Teater er tilknyttet Operaakademiet.
 • En fagcensor, udpeget blandt de undervisere, der på DKDM er tilknyttet Operaakademiet.
 • To eksterne censorer, som er beskikket af Kulturministeriet efter indstilling fra Operaakademirådet.
 • Bisidder, som er beskikket af Kulturministeriet efter indstilling fra Operaakademirådet.

Censorkomitéen indstiller kvalificerede ansøgere til Operaakademirådet. Optagelsen foretages af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på baggrund af Operaakademirådets afgørelse.

Hvis en censor er inhabil i forhold til en ansøger, har censor hverken taletid eller stemmeret i forhold til denne ansøger. Bisidder bliver i forhold til denne ansøger fungerende censor, mens den inhabile censor fungerer som bisidder.

Adgangskrav: Kandidatuddannelsen forudsætter afsluttet musikfaglig bacheloruddannelse eller dokumentation af tilsvarende niveau samt en bestået optagelsesprøve. Afgørelse om optag træffes af konservatoriet/Operaakademietpå baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens evner og færdigheder, som foretages af konservatoriet/Operaakademiet samt én eller flere eksterne censorer, som er beskikket af Kulturministeriet.

Optagelsestal: Der optages årligt 6 studerende på kandidatuddannelsen og 3 på solistuddannelsen.

Fremgangsmåde ved ansøgning og optagelse: Tilmelding sker via https://dkdm.mynetworkglobal.com/dk/what:registrations/ senest 1. februar kl. 12.00

Forud for optagelsesprøven modtager ansøgeren indkaldelse med angivelse af tid og sted for prøvens afholdelse, samt orientering om prøvens form og forløb. Umiddelbart efter prøven modtager ansøgeren besked om indstilling. Dog kan endelig besked om optagelse først meddeles efter behandling i Operaakademirådet og på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Klageadgang: Klager over optagelsesprøven behandles i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169702

Bedømmelse: Bedømmelsen baseres på en samlet vurdering af ansøgerens mulighed for efter endt uddannelse at kunne virke som operasanger på højeste kunstneriske niveau.

Operaakademiets ledelse fastlægger vejledende retningslinier for optagelsesproceduren.
Efter 3. runde gives der ved bedømmelsen karakter ud fra 7-trinskalaen.
Ved beslutning om optagelse kan, ud over det begrænsede antal studiepladser, bl.a. også indgå hensyn til fordelingen af stemmetyper, hvilket er afgørende for institutionens funktion. 

Optagelsesprøvens indhold: 
Optagelsesprøven foregår i 3 runder, hvortil man skal have forberedt 2 arier og 1 større recitativ, 1 sang eller romance på eget modersmål samt en monolog.

 1. Runde – der fremføres 1 arie efter eget valg. Samlet varighed max 4 minutter.
 2. Runde – de resterende opgaver fremføres, inklusive arie, recitativ, sang og monolog. Samlet varighed max 12 minutter.
 3. Der udføres et improvisationsforløb, hvor der arbejdes musikalsk/interpretatorisk med en tilforordnet repetitør og den dramatiske leder på Operaakademiet, og der gennemføres en kort samtale med censorpanelet.

Alle opgaver fremføres udenad.

Optagelsesprocedure til den 2-årige solistuddannelse/Young Artist Programme:
Er under udarbejdelse. Der afholdes optagelsesprøve første gang i efteråret 2019.

 

Kontakt

Postadresse

Operaakademiet 
Postboks 2185 
1017 København K
oakontor@kglteater.dk

Forstander

Anne Margrethe Dahl 
33 69 37 81 
amda@kglteater.dk 

Sekretariat

Helena Schulstad
33 69 37 92
hsch@kglteater.dk

Cecilie Engen Winton 
33 69 37 93
cewi@kglteater.dk 

 

 

Operaakademiets faste undervisere

Anne Margrethe Dahl

Forstander og timelærer 

Debuterede som Donna Anna i Mozarts Don Juan på Århus Sommeropera, 1989.

I de efterfølgende år sang Anne Margrethe Dahl en lang række operapartier og oratorier i Danmark, Norge, Sverige, Skotland, Schweitz, Polen, Frankrig, Tyskland, Brasilien, Canada og Singapore.

Fra 1999 og frem til sin pension i 2016 har Anne Margrethe Dahl været fasttilknyttet Det Kongelige Teater i København som operasolist i ensemblet.

Repertoiret har været meget omfangsrigt:

Mozart-partier som Donna Anna i Don Juan, Nattens Dronning i Tryllefløjten, Grevinden i Figaros bryllup og Elektra i Mozarts Idomeneo. Puccini-partier som Manon i Manon Lescaut, titelpartierne i Tosca og Madame Butterfly samt Musetta og Mimi i La Bohème. Verdi-partier som Violetta i La Traviata og Leonora i Trubaduren. Tante Lydia i Poul Ruders' Tjenerindens fortælling. Grevinde Folleville i Rossinis Rejsen til Reims. Gådestemningen i Langgaards Antikrist. Rosalinde i Johann Strauss' Flagermusen. Adda Bloch i Frandsens I-K-O-N™. Freja i Wagners Rhinguldet. Hanna Glawari i Lehárs Den glade enke og Lania i Sawers Skin Deep. Cho-Cho San i Puccinis Madame Butterfly. Hanræven i Janáčeks Den fiffige lille ræv. Elisabeth i Wagners Tannhäuser. Feltmarschalinden i Rosenkavaleren og nyligt titelpartiet i Lady Macbeth fra Mzinsk. Anne Margrethe Dahl medvirker på adskillige cd'er.

I 2005 tog hun en Mastergrad i Elitepædagogik. Dette blev begyndelsen på den pædagogiske karriere:

Fra 2006-2008 viceforstander på Operaakademiet, Det kgl. Teater. Og fra 2008 har Anne Margrethe Dahl været forstander for denne institution.

Ann Crosset

Danser og lærer

Christen Stubbe Teglbjærg

Docent, Repetition 

Arbejder som repetitør og akkompagnatør (primært for sangere). 

Uddannet ved DKDM i klaver (debut 1987) og Københavns Universitet i musik og matematik/fysik. 

Har en omfattende koncertvirksomhed med førende danske sangere og har indspillet flere CD’er samt medvirket ved en række radio- og TV-produktioner.

Ebbe Knudsen

Dramatisk uddannelsesleder

Ebbe Knudsen arbejder som freelance sceneinstruktør. Han har arbejdet på en lang række små og store teatre rundt om i Danmark, hvor han har skabt forestillinger inden for børneteater, revy, komedie, musikteater og drama.

Siden 2000 har han samtidig arbejdet på Operaakademiet som instruktør og i 2010 blev han dramatisk uddannelses-leder. På Kunsthøyskolen i Oslo har han som gæsteinstruktør sat flere opera forestillinger op.  

Gennem årene på Operaakademiet har han udviklet et dramatisk uddannelsesforløb designet specielt for klassiske sangere. Et forløb der giver den enkelte sanger en lang række faglige værktøjer – fysisk såvel som tekstligt.

I det første studieår arbejder sangerne i flere perioder med tekst og/eller bevægelse uden sang, for at videreudvikle sangerens evne til at udtrykke sig enkelt og frit i en musikdramatisk sammenhæng.

Målet med det dramatiske arbejde, er at uddanne selvstændige og kritisk tænkende sangere, der kan forholde sig aktivt meddigtende til både musik og tekst i en hvilken som helst opera.  

Gennem arbejdet med stemmen, musikken, scenisk nærværd, sproglig bevidsthed,  en nuanceret figurtegning og forståelsen af den dramatiske situation, udvikles sangeren til at kunne møde de krav der i dag stilles til en moderne operasanger. 

Helene Gjerris

Professor, Sang 

Helene Gjerris er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og École Philippe Gaulier i London. Hun debuterede fra DKDM’s solistklasse i 1997 og supplerede med en masteruddannelse i elitesangpædagogik i 2007, ligeledes fra DKDM.

Helene Gjerris har en stor og alsidig virksomhed som opera-, lied- og oratoriesanger. Desuden har en væsentlig del af hendes karriere været centreret om samtidsmusikken, bl.a. som medlem af ensemblet Figura. To af hendes største operapræstationer er også udkommet på cd: Hovedrollerne i Per Nørgårds Nuit des Hommes og Peter Bruuns prisbelønnede solo-opera Miki alone. 

På de europæiske barokscener har hun optrådt i operaer af Händel, Monteverdi og Cavalli. Herhjemme har hun været solist med de danske symfoniorkestre, og på Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater har hun sunget klassiske operapartier som Carmen, Askepot og Cherubino i Figaros Bryllup. Med ensemblet Figura, som hun var med til at stifte som 24-årig, synger hun nye danske værker og eksperimenterer med nye måder at afholde koncerter på.

Helene Gjerris har modtaget adskillige priser og hæderslegater, bl.a. Aksel Schiøtz Prisen, Gladsaxe Musikpris, Musikanmelderringens Kunstnerpris, Dansk Tonekunstner Forenings hæderspris og Reumert Talentprisen og Tagea Brandts Rejselegat.

Fra 2009 har hun været ansat som adjunkt/lektor ved DKDM og parallelt hermed også som professor ved Syddansk Musikkonservatorium fra 2010-2016. I 2016 tiltrådte hun som professor ved DKDM.

Jens Søndergaard

Timelærer, Sang 

Jens Søndergaard er uddannet fra Operaakademiet i 2003 og debuterede fra Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums solistklasse i 2005.

Fra 2004-2007 var Jens Søndergaard ansat som en del af solistensemblet på Das Deutsche Nationaltheater Weimar. Siden 2007 har han arbejdet som freelance og medvirket som gæst i produktioner hos Oper Halle, Den Jyske Opera, Operaen i Midten, Århus Sommeropera, Undergrunden, Den Fynske Opera, Det Kongelige Teater samt Den Ny Opera i Esbjerg.

Derudover har han medvirket som solist ved adskillige koncerter i ind- og udland. Blandt andet koncert med Eric Ericsson: Ein Deutsches Requiem, Camerata: Messias, H-mol messen, samt med flere af landsdelsorkestrene og ensemblerne.

Læs mere på On Stage Artists Managements hjemmeside

Kirsten Buhl Møller

Timelærer, Sang

Kirsten Buhl Møller underviser i sang ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og ved Operaakademiet. Hun er uddannet ved DKDM med debut i 1974 og operadebut i 1975 og har siden haft en vidtstrakt karriere med koncerter i ind- og udland. Vigtige roller tæller bl.a. Cenerenrola (Rossini) Cherubino (Figaros bryllup), Dorabella (Cosi fan tutte), La Perichole (Offenbach) og Pernille (Maskarade). Kirsten Buhl Møller har i en årrække været tilknyttet Den Jyske Opera og har desuden medvirket i tv-operaer og talrige uropførelser.

Marlene Smith

Uddannet 1996 fra Iwanson  International school for comtemporary dance. Marlene Smith har siden arbejdet som danser, underviser og koreograf i ind og udland.
De senere år har hun koreograferet og instrueret mange musik-dramatiske forestillinger og projekter. Marlene Smith har siden 2005 været tilknyttet Operaakademiet som lærer. Her har hun arbejdet med de studerende med fysisk træning, work-shops, koreografi og instruktion.

Sofia Wilkman

Pianist, repetitør og coach

Den finlandsk-svenske pianist Sofia Wilkman afsluttede sin Master of Music ved Sibelius-Akademiet med topkarakter i foråret 2012. Hun studerede hos klaverlektorerne Teppo Koivisto og Ilmo Ranta. I september 2014 debuterede hun fra solistklassen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) med akkompagnement og kammermusik som sine hovedfag under vejledning af klaverprofessorerne Niklas Sivelöv og Friedrich Gürtler.

Sofia Wilkman er en etableret og efterspurgt liedpianist og kammermusiker. Hun har givet koncerter i samtlige nordiske lande samt Estland, Letland, Frankrig, Italien, Tyskland, Portugal og USA og samarbejder med nogle af de fremmeste unge nordiske sangere. Wilkman har vundet en række pris både som kammemusiker og liedpianist, senest i oktober 2017 da hun og barytonen Aleksander Nohr vandt anden pris og specialpris i Copenhagen Lied Duo Competition.

Siden 2013 har Sofia Wilkman været tilknyttet som repetitør på Operaakademiet i København. Wilkman har også arbejdet for NordicOpera, Cumulus Teatret og Den Jyske Opera.

Susanna Eken

Timelærer

Underviser i sang og taleteknik. 

Uddannet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (sang), Københavns Universitet (retorik) og Communication Studies, Boston. Underviser både på selve konservatoriet og Operaakademiet. Aktiv som kursuslærer på både danske og internationale mesterkurser.

Har udgivet Den menneskelige stemme (1998), som kan downloades gratis (pdf).
Engelsk version The Human Voice (pdf).

Thomas Kenneth Darelius

Studielektor, Akkompagnatør/repetitør/ Associate professor

Ansat på DKDM siden 1990 som repetitør og akkompagnatør.

Uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium fra 1979-87 (med diplomeksamen i 1985 og debutkoncert i 1987). Udvekslingsstuderende på Statskonservatoriet i Moskva hos prof. Tatjana Nikolajeva i 1988-89.

Ansat på Det Jyske Musikkonservatorium fra 1987-88.
Sprogcoach i russisk på Det Kgl. Teater og Operaakademiet