Sponsorer

Sponsorer

Det Kongelige Teater har som mål at være en kvalificeret og inspirerende samarbejdspartner for erhvervslivet og fortsat sætte dagsordenen for udviklingen af sponsorsamarbejder. Dette sker i tæt dialog med vores partnere, så hvert enkelt partnerskab bliver udarbejdet med afsæt i fælles visioner, udfordringer og muligheder.

Vores kunstneriske indhold breder sig over den progressive, udfordrende og udviklende kunst samt historiens største og vigtigste klassikere. Denne alsidighed medfører en fleksibilitet og et utal af muligheder for interessenter.

Gennem teatrets ord, trin og toner fortæller vores partnere en historie om dem selv. Som nationalscene har vi en betydning for hele den danske befolkning og vores partneres engagement i teatret afspejler en interesse i det danske kulturliv og det danske samfund generelt.

Hvis du som virksomhed er interesseret i at høre mere om mulighederne for et samarbejde med Det Kongelige Teater, er du velkommen til at kontakte os.

Sponsorafdelingen
Andreas Groth Clausen: Mobil: 25517931 | E-mail: agcl@kglteater.dk
Michael Frandsen: Mobil: 25517971 | E-mail:  micf@kglteater.dk

Anni & Otto Johs. Detlefs' fonde

Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonde er en række fonde stiftet af ægteparret Anni og Otto Johannes Detlefs. Ægteparret stiftede i 2004 OJD-fonden, der skulle videredrive deres firma OJD, da de ikke har nogle arvinger. Fonden er senere omdannet til en almennyttig fond, der især støtter kunsten. Den har bl.a. finansieret Arkens tilbygning, Arken Prisen, Exit på Kunstforeningen Gammel Strand, 1 mio. kr til det nye elefanthus i Zoo København, samt i alt 96 mio. kr. til Næsehornshus, flodhestehus og Savanne, også i Zoologisk Have.

Midlerne i fondene stammer fra giverens lange indsats i dansk erhvervsliv. Otto Johs. Detlefs er udlært i ØK, og på grundlag af sine erfaringer med handel med halvfabrikata i metaller stiftede han i 1971 sit eget firma, OJD Trading, der fremstiller forskellige produkter, herunder bremser til personbiler. Selskabet har i dag til huse i en nyopført ejendom på Solrød Strand, der også bærer præg af grundlæggerens store interesse for kunst.

Fonden uddeler årligt Annie og Otto Johs. Detlefs' Keramikpris. Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonde har i en årrække støttet Det Kongelige Teater med primær fokus på Det Kongelige Ballet.

Bikubenfonden

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål. Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag og helt konkret i Sparekassen Bikuben, som blev oprettet i 1857.Den røde tråd i Bikubenfondens væld af aktiviteter er ambitionen om at fremme indsigt og udsyn i samfundet via støtte og udvikling af projekter af høj kvalitet og varig værdi for det danske samfund.Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder scenekunstens prisuddeling Årets Reumert, som fonden har uddelt siden 1998.

Samarbejdet mellem Det Kongelige Teater og Bikubenfonden:
Gennem mange år har Bikubenfonden og Det Kongelige Teater haft et berigende og visionært samarbejde. Nytænkning og internationalisering er omdrejningspunktet for fondens støtte.Bikubenfonden anerkender Det Kongelige Teaters etablerede rammer, erfaring og professionalisme som platform for at udforske, udfordre og udvikle scenekunsten.Hensigten med samarbejdet er at give Det Kongelige Teater et kunstnerisk frirum til at eksperimentere med udtryksformer og eksterne samarbejder på tværs af institutioner og internationalt samt at udfordre rammerne for henholdsvis ballettens og skuespillets udfoldelsesmuligheder. Bikubenfondens støtte går specifikt til Eventministeriet, Corpus samt skuespilafdelingens internationaliseringsprojekter. 

Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefond er en erhvervsdrivende fond, som yder støtte inden for tre hovedområder: Kunst og kultur, uddannelse og forskning samt sociale formål og sundhed. Med visionen om ”en kvalificeret, helhjertet indsats for fremtiden” ønsker fondet at støtte og samarbejde om fremadrettede og bæredygtige initiativer i det danske samfund. Det Obelske Familiefond uddeler 150 mio. kr. om året. 

Det Obelske Familiefond og Det Kongelige Teater:
På kulturområdet er Det Obelske Familiefond optaget af, at kunst- og kulturoplevelser kommer får geografisk og publikumsmæssig bredde uden at miste integritet og skabe modsætningsforhold mellem den folkelige appel og den professionelle kvalitet. Det er en nødvendig, men også krævende og modig opgave, og derfor støtter fondet nytænkende og gennemarbejdede initiativer, som søger at skabe løsninger på kulturinstitutionernes udfordringer med nye målgrupper – både til gavn for den enkelte institution og for andre. Og naturligvis til glæde for publikum. 
Det Obelske Familiefond støtter Det Kongelige Teaters outreach-program.

Hempel

Hempel er førende indenfor udvikling og produktion af malingsløsninger og ejes af Hempel Fonden, der støtter kulturelle, humanitære, videnskabelige og kunstneriske formål rundt om i verden.

One Hempel – One Ambition:
Hempel er en af verdens førende leverandører af malingsløsninger til markedssegmenterne Bygningsmaling, Industri, Marine, Container og Yacht. Virksomheden blev grundlagt i 1915 i København og er i dag repræsenteret i over 80 lande på fem kontinenter. Vi har fokus på forskning og udvikling, avancerede produktionsteknikker og giver professionelle råd om overfladebehandling. Overalt i verden bidrager vi til, at kundernes investeringer forbliver sikre og smukke i længere tid. Malingsbranchen vokser – det gør vi også. Vores ambition er at styrke og udvide vores forretning, så vi kan fortsætte med at levere de mest effektive malingsløsninger til vores kunder. Hempel Gruppen ejes af JC Hempel Fonden, der støtter kulturelle, humanitære, videnskabelige, kunstneriske og andre velgørende formål rundt om i verden.

Hempel og Det Kongelige Teater:
Hempel A/S og Hempel Fonden er stolte over at være hovedsponsor for Det Kongelige Teater. Denne internationalt anerkendte koncern holder Danmarks rige kulturarv i live, og ligesom Hempel giver Det Kongelige Teater næring til et kreativt miljø med engagerede og innovative medarbejdere. Hempels sponsorat af Det Kongelige Teater gør alle vores medarbejdere stolte, og vi håber, at teatrets fantasirige ånd også er en inspiration for vores kunder.

Augustinus Fonden


Augustinus Fonden blev stiftet i 1942 af fabrikant Ludvig Augustinus.
Augustinus Fonden ejer alle aktierne i Chr. Augustinus Fabrikker Akts., en tobaksfabrik fra 1750, nu er et investeringsselskab, med en bestemmende ejerandel i Skandinavisk Holding A/S (som er medejer af Scandinavian Tobacco Group), Tivoli, m.v.
Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. De seneste år er der årligt bevilliget mellem 150 og godt 200 millioner kroner i støtte.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Fonden støtter primært almene, videnskabelige eller kunstneriske formål efter ansøgning eller på bestyrelsens eget initiativ.
Herudover yder fonden støtte til personer, der har eller har haft tilknytning til Coloplast A/S eller deres pårørende, samt til slægtninge af Aage Louis-Hansen og Johanne Louis-Hansen. Fonden støtter primært projekter med tilknytning til Danmark.
Fonden ønsker at støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel. Områderne favner bredt, og fonden støtter både institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Øvrige sponsorer

Scandinavian Tobacco Group A/S
Scandinavian Tobacco Group er en danskejet, international virksomhed, der først og fremmest er identisk med salg og produktion af tobaksvarer som cigaretter, cigarer, røgtobak og snus. Scandinavian Tobacco Group består af en række selskaber med i alt over 12.000 medarbejdere. Tobakken udgør kernen i Scandinavian Tobacco Group, men virksomheden omfatter også den store dagligvaregrossist Dagrofa, ligesom Scandinavian Tobacco Group har en væsentlig ejerandel af Tivoli. 

Scandinavian Tobacco Groups samarbejde med Det Kongelige Teater:
Scandinavian Tobacco Group har et mangeårigt sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater, fordi vi gerne vil leve op til det danske samfunds forventninger om, at vi som en betydende og stor virksomhed yder et økonomisk bidrag til den seriøse, danske kultur.

H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske sygdomme; depression, skizofreni, Alzheimers, Parkinsons, søvnproblemer og stroke.

Lundbeck og Det Kongelige Teater:
Lundbeck vil, som en dansk funderet international virksomhed med hovedsæde i Danmark, bidrage til den danske kultur og det danske kulturliv. Det Kongelige Teater udviser i sit virke en stræben efter perfektionisme, som vi finder kan være til inspiration og motivation for vore medarbejdere. Lundbecks sponsorat af Det Kongelige Teater giver endvidere mulighed for at tilbyde medarbejderne teaterbilletter som et supplement til Lundbecks øvrige personalegoder. 

Rosendahl - Schultz Grafisk A/S
Rosendahls - Schultz Grafisk er et af Danmarks førende grafiske kommunikationshuse. 130 entusiastiske medarbejdere brænder for at servicere dig med en usædvanlig bred vifte af grafiske kommunikations- og publiceringsydelser - fra den indledende rådgivning om bl.a. kommunikation og design over grafisk produktion, digitale printløsninger, elektronisk publicering til lager-/pakke-/distributionsløsninger, der effektivt og i højt kvalitetsniveau kan løse dine kommunikationsbehov. 

Rosendahls - Schultz Grafisk sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater:
Gennem vores samarbejde med Det Kongelige Teater har vi valgt at gøre en positiv indsats for dansk kultur, som ind i mellem har haft hårde tider. Vores sponsorpolitik er samtidig et udtryk for, at vi har valgt at samarbejde med en institution, der ligesom Rosendahls - Schultz Grafisk, har en lang og spændende historie med væsentlig betydning for det danske samfund.

Schneider Electric A/S
Schneider Electric er en af verdens førende producenter og leverandører af udstyr og komponenter til el-distribution og industriel automatisering. Koncernen beskæftiger ca. 92.000 ansatte i 130 lande. Produktprogrammet omfatter bl.a. transformere, el-tavler, kabelskinner, overvågnings- og sikkerhedsudstyr, kontakter mv., som indgår i bygninger og i maskiner. 

Schneider Electric er en innovativ, teknologi- og designdrevet virksomhed, som leverer elektrisk udstyr og komponenter - fra store, komplicerede komponenter til den mindste stikkontakt til bl.a. huse, offentlige anlæg og kraftværker med fokus på funktionalitet og sikkerhed. Schneider Electric har sit nordisk-baltiske hovedkontor i Ballerup. Kunderne i Danmark betjenes af datterselskaberne Schneider Electric Danmark og Lauritz Knudsen.

Schneider Electric's sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater:
Schneider Electric har på verdensplan tradition for at støtte kulturelle institutioner og begivenheder. Det er derfor naturligt for os at indgå et samarbejde med én af de bærende kulturinstitutioner i Danmark og drage fordel af stærke brand som Det Kongelige Teater har såvel nationalt som internationalt.

Vi lægger vægt på, at vi med dette sponsorat - udover brandingværdien - kan tilbyde vores kunder, samarbejdspartnerne og medarbejdere nogle unikke kulturelle oplevelser, som de ellers ikke ville få mulighed for at deltage i.

Rosendahl Design Group A/S
Rosendahl Design Group er en danskejet designvirksomhed, der profilerer og værner om dansk design. Vi samarbejder med nogle af Danmarks førende designere og står bag funktionelle designs, der gør hverdagen både smukkere og nemmere. Fra mundblæst glas og unikadesign, over nytænkende tilbehør til bordet og professionelt værktøj til køkkenet. 

Høj integritet og respekt for design og kvalitet er nøgleord i vores daglige arbejde og bestræbelse på hele tiden at leve op til – men allerhelst overgå – omverdenens forventninger til vores produkter og den kvalitet, vi er kendt for. Vi er stolte af at være med til at præge den danske designtradition og billedet i hjemmene verden over. 

Rosendahl Design Groups sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater:
Som dansk designvirksomhed med æstetik, funktionalitet og kvalitet i højsædet er vi glade for at være sponsor og samarbejdspartner for Det Kongelige Teater. At Skuespilhuset vender blikket ud ad og tager foyer og udendørsareal i brug i ønsket om at skabe et hus for alle – både teatergæster og forbipasserende – ser vi som kærkommen nytænkning. Som virksomhed støtter vi kulturelle formål og interesser.

Vi ønsker at være med til at styrke ikke blot kulturen, men også livet omkring kulturen. Derfor er vi stolte af at levere Rosendahls Grand Cru produkter til Skuespilhusets restaurant og foyer og dermed være med til at sætte dansk design på menukortet, når de smukke omgivelser besøges og nydes i Skuespilhusets storslåede domicil.

Fritz Hansen A/S
Udover danske møbelklassikere designet af Arne Jakobsen, Piet Hein, Poul Kjærhom m.fl. udvikler Fritz Hansen løbende nye spændende møbler. Alle møblerne lever op til følgende designfilosofi: Originalitet - unikt design, Enkelhed - skønhed og minimalistisk design, Skulpturelt - unikke enheder med æstetisk høj kvalitet, Tidsløst - altid aktuelt og passer ind i tiden. 

Danske Bank A/S
Danske Bank er en del af Danske Bank Koncernen, som er markedsleder inden for den finansielle sektor i Danmark og er et af de absolut betydende finanshuse i Norden.

Danske Bank betjener sine kunder gennem et filialnet på mere end ca. 300 filialer og 9 finanscentre rundt om i landet. Ydermere tilbyder vi gennem egne og koncernens produkter services inden for bl.a. forsikring, finansiering, kapitalforvaltning og investering. Koncernen beskæftiger på verdensplan ca. 19.000 medarbejdere.

Danske Banks sponsorsamarbejde med Det Kongelige Teater:
Danske Bank ønsker at være med til at sikre, at den danske scene kan forsætte med at gøre, hvad den er bedst til. Nemlig at skabe begavede, provokerende, underholdende og smukke forestillinger, der er med til at give publikum i særdeleshed og dansk kultur i almindelighed en ekstra dimension.

Vi ønsker også at være med til at nedbryde forestillingen om, at kultur og erhverv er to forskellige verdner. For os er kunstens og kulturens egenskaber nemlig vigtige inspirationskilder. Dens iderigdom, kreativitet og historier er nemlig med til at aktivere de store samfundsmæssige potentialer, som et tættere samspil mellem kultur- og erhvervslivet rummer. 

Forhåbentlig og formentlig er vores sponsorat med til at gøre os alle sammen lidt rigere. For det er netop i mødet med den levende kultur, vi får de ekstra oplevelser. Dem, der gør livet lidt mere spændende og giver os lidt flere nuancer.

Østjysk Vinforsyning A/S
Østjysk Vinforsyning arbejder målrettet med kvalitetsvine. Vi sætter overliggeren meget højt i vor konstante søgen efter vine, der udtrykker personlighed og typicitet, og som frembringes af vinmagere, der lægger så megen sjæl i deres kunst, at det for os andre er en oplevelse at nyde deres værk.

Sortimentet, der er et af de største i den danske vinbranche, indeholder vine fra alle betydende vinlande. Vi har gennem alle årene holdt en tæt kontakt til vore mange producenter og markedet i øvrigt.

Hempel Fonden 
Hempel Fonden støtter kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige, kunstneriske og andre almennyttige formål.

Nordea-fonden
Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Vi har fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støtter vi uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire fokusområder. Vi vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Vi støtter både store og små projekter - lokalt, regionalt og nationalt. Alle projekter skal have et klart tilhørsforhold til Danmark. 

Realdania
I Realdania arbejder vi problemdre­vet, det vil sige, at vi ønsker at være med til at løse udvalgte samfundsmæssige udfordringer inden for det byggede miljø. Vi er en aktiv aktør i samfun­det, der – sammen med andre – sætter en dagsorden og skaber udvikling og forandring. De projekter, som vi støtter, skal derfor være med til at understøtte en udvikling, løse problemer og skabe livskvalitet inden for det byggede miljø.

Lauritzen Fonden
Vi er en erhvervsdrivende fond med almennyttige aktiviteter. Fonden støtter sociale og humanitære formål og innovative projekter af kommerciel karakter i Danmark og i mindre grad internationalt. Vi støtter desuden søfart, kultur – herunder Lauritzen-prisen – og uddannelse

Knud Højgaards Fond
Knud Højgaards Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond, der bl.a. støtter initiativrige studerende til at realisere drømmen om at dygtiggøre sig ved studier i udlandet. Herudover støtter fonden erhvervsmæssige, videnskabelige, sociale og kulturelle/kunstneriske initiativer.

Ole Kirk´s Fond
Ole Kirk’s Fond blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO virksomhedens stifter, Ole Kirk Kristiansen. Fonden er alment velgørende og støtter sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål primært i Danmark.

Vi yder støtte til oprettelse eller drift af aktiviteter, der fremmer livskvalitet i fysisk og psykisk henseende. Projekter, der kommer børn, unge og familier til gode, vægtes højt. Det samme gør kulturelle projekter, der afprøver nye visioner og ideer.

15. Juni Fonden
15. Juni Fonden er en almennyttig fond, der har til formål at virke til gavn for det danske samfund ved at støtte aktiviteter, der ligger inden for fondens formål: At støtte kunst og kulturelle formål, at støtte forskning og uddannelse, at støtte humanitære og sociale formål, at medvirke til at sikre de danske landskabelige værdier og den danske flora og fauna, og at medvirke til at der i Danmark opretholdes en rimelig balance mellem på den ene side jagtinteresser og på den anden side hensynet til dyrene i naturen, med tilbørlig hensyntagen til begge interesser.

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond, der yder støtte til en række formål inden for en økonomisk ramme på 3-5 mio. kr. årligt.

Beckett-Fonden
Beckett-Fonden blev stiftet den 26. juni 1989 ved privat donation fra ægteparret Birte og nu afdøde kunstmaler Paul Beckett. Fonden er en almenvelgørende, ikke- erhvervsdrivende fond, og yder økonomisk støtte til kunst og kultur, til lægevidenskab og til naturbeskyttelse og lign.